Kako ocenjujete povezanost raziskovalnega sveta in aplikativnosti njihovih dognanj v prakso in umestitev na trg?

Moje mnenje je, da na vsak način poskušamo povezati dve povsem različni okolji v skupno celoto na osnovi starih struktur in vzorcev. Stroka poslovnega modeliranja je tu ogromno napredovala … Morda je čas, da tudi državne strukture bolj profesionalno začrtajo svoj način delovanja. Podjetja morajo svoje modele prilagajati dnevno, da dosežejo želene cilje. Sodelovanje omenjenih struktur je nujno, a bi samo izvajanje prepustila nosilcem, zahtevala pa bi veliko več uporabnih in koristnih rezultatov. Konec koncev je to naš, davkoplačevalski denar, izplen pa je slab. Odgovornost za uspeh in rezultate morajo prevzeti nosilci, država pa lahko s sistemom preglednosti, merili uspešnosti, komuniciranja in financiranja ustvari varen prostor za ustvarjanje in inoviranje. Pri nas je vse preveč "umetnosti zaradi umetnosti", premalo pa zavestnega ravnanja, razumevanja celostnega vpliva in odgovornosti za rezultate. To še zlasti velja za medstrukturne projekte, morda tudi zaradi pomanjkanja izkušenj in znanj, kako jih sploh voditi.

Podjetja dodano vrednost ustvarjajo predvsem z inovativnostjo. Kako doseči, da bi bila Slovenija gazela oziroma da bi bila inovativost lastna celotni družbi, ne le najboljšim podjetjem?

Eden najpomembnejših elementov za uspeh je, da razumeš, kaj so tvoje ključne sposobnosti, tj. kateri je tebi naraven način delovanja, katere so tvoje vrednote in kdo je tvoj trg. Izdelki in storitve, ki jih pošlješ na trg, so le hrana, s katero hranimo odnos s trgom, ga razvijamo in gradimo. Da bi lahko uresničili projekt "Slovenija gazela", potrebujemo trdne temelje tudi na ravni države. Tako bi se lahko civilna gibanja, kot so InCo, gospodarstvo in drugi družbeni akterji, vključevali veliko bolj celostno in plodno v dobro širše družbe. V razmislek ponujam naslednje štiri vsebinske sklope:

1. razumeti, kaj so naše sposobnosti, notranje moči, strateški viri

2. izoblikovati razvojno strategijo, ki presega štiriletni politični mandat

3. sistematično preoblikovanje ključnih usmeritev v taktične in operativne korake, ki so vodoravno in navpično povezani in usklajeni

4. spodbuditi ljudi, da samoiniciativno, po svojih najboljših močeh, delujejo v smeri uresničevanja skupnih izhodišč

Kako InCo gibanje občuti (ne)potrebo vlade po sodelovanju stroke pri pripravi vrste ukrepov in strategij za spodbujanje gospodarstva?

Vlada stroko trenutno vključuje po kosih in naključno. A neprestani dialogi, nesoglasja, trganje ustaljenih struktur dajejo upanje, da se bo ustvaril bolj odprt prostor, v katerem bo različnost in drugačnost ustvarila plodna tla za novo, potrebno, pravo. Vsekakor pa je še veliko priložnosti za odprti dialog in iskanje celostnih rešitev. Državni svet je prvi začel delati konkretne korake v to smer in upam, da bodo pozitivne izkušnje in rezultati navdih tudi drugim državnim strukturam, da bodo bolj odločno vpele svoje delo tudi v vodoravno delovanje in povezovanje. Seveda pa je za to potrebno veliko znanja, nekaj izkušenj in volja za uresničevanje vizije, ki vidi dlje.

Več na http://gazela.com