Postopki uveljavljanja socialnih pravic, ki so jih doslej urejala različna ministrstva, bodo prepuščeni centrom za socialno delo, ki bodo "enotna vstopna točka" za uveljavljanje pravic do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, državnih štipendij, ter subvencij in plačil, med katere sodijo tudi znižano plačilo vrtca, subvenciji za malico in prevoz dijakov ali subvencija najemnine neprofitnega stanovanja. "Evidence bodo dostopne na enem mestu in jih bo mogoče pridobiti z eno vlogo in eno odločbo", je poenostavitev opisal Svetlik.

Z uveljavitvijo nove zakonodaje se bo spremenila vsebina nekaterih prejemkov. Znižali se bodo prejemki za vrtce, prevoze in malice, otroški dodatek pa se bo razdelil v dve višini - za osnovnošolce bo ostal nespremenjen, za dijake do osemnajstega leta se bo povišal do največ 54 evrov. Obenem bo država do osemnajstega leta ukinila državne štipendije. "Ta del sredstev bomo vključili v višji otroški dodatek za srednješolce," je povedal Svetlik.

Vsem šolajočim se po osemnajstem letu bo zakonodaja omogočila pridobitev državnih štipendij, če bo prihodek na družinskega člana nižji od 65 odstotkov povprečne plače, kar znaša približno 570 evrov in je več od trenutnega cenzusa, ki je postavljen zgolj na 65 odstotkov minimalne plače. "Tako bo več mladih dobilo dostop do štipendij, ki bodo obenem tudi višje," je napovedal minister. Variirale naj bi med 70 in 190 evri, z dodatki na deficitarne poklice, uspeh ali oddaljenost od doma pa bi se višina, tako Svetlik, lahko tudi podvojila. "S tem odgovarjamo na kritike študentov, da pred uveljavitvijo zakona o malem delu nimamo urejenega sistema štipendij," je dejal.

Z zakonom o socialno varstvenih prejemkih se bo dvignila višina začasne denarne pomoči tistim, ki so sposobni za delo, vendar trenutno nimajo dela, z 226 na 289 evrov; trajno nezmožni za delo oziroma moški, starejši od 65 let, ter ženske, starejše od 63 let, naj bi prejemali poseben dodatek v višini 450 evrov.

Svetlik je med različnimi spremembami, ki jih prinaša nova zakonodaja, izpostavil še "novo definicijo družine". "Želimo, da bi dodatke za enostarševsko družino dobili samo tisti, kjer otrok res živi zgolj z enim staršem, drugega starša pa ni oziroma otroku ne plačuje prejemkov. Ne bo se več splačalo biti neporočen ali živeti na ločenih naslovih zato, da bi dobili socialne prejemke," je preprečevanje zlorab napovedal minister.