Čeprav je gradnja povezovalne ceste med Njegoševo in Roško cesto in mostu čez Ljubljanico pri Cukrarni eden najpomembnejših prometnih predvolilnih projektov ljubljanskega župana Zorana Jankovića, si mestna občina kot investitorica kljub zamudam pri uresničevanju ne bi smela privoščiti nezakonitosti. Prav to pa počne župan - pred kratkim je celo javno izjavil, da se že lahko dela, čeprav gradbeno dovoljenje, izdano 9. februarja letos, zaradi več pritožb ni ne dokončno ne pravnomočno. Prepričan je namreč, da so pritožbe neutemeljene, in da smejo delati, »saj bodo nase prevzeli vso odgovornost za morebitno škodo«, piše današnje Delo.

Ker bi po zakonu o graditvi objektov z deli smeli začeti šele, ko bi gradbeno dovoljenje postalo dokončno (po zavrnitvi vseh pritožb) je Delo zadevo preverilo na Upravni enoti (EU) Ljubljana, ministrstvu za okolje in prostor in njegovem inšpektoratu.

Od EU Ljubljana so 26. aprila dobili odgovor, da je izpostava Center investitorici Mestni občini Ljubljana 9. februarja letos izdala gradbeno dovoljenje za cesto Njegoševa – Roška in most čez Ljubljanico. Ker pa še ni bilo vročeno vsem strankam v postopku, Delu natančnih podatkov o vsebini in številu pritožb niso mogli posredovati. O tem, da investitor dela že izvaja, je bila po njihovih podatkih inšpekcija obveščena od 21. aprila.