Vaja Neurje 2010 bo enodnevna, napovedana in kombinirana. Izvedena bo v soboto, 19. junija, predvidoma med 10. in 14. uro. Temeljila bo na podlagi predpostavke, da se je nad Koroško regijo razvilo močno neurje z vetrom in točo, ki je še posebej prizadelo center Slovenj Gradca, kjer je odkrilo več streh, podrlo nekaj dreves, ob tem pa tudi poškodovalo več oseb. Na vaji bodo sodelovali pripadniki regijskih in javnih reševalnih služb za zaščito, reševanje in pomoč.

Iz sveta vlade za nacionalno varnost je vlada danes razrešila nekdanjega generalnega sekretarja vlade Milana M. Cvikla in vanj imenovala Heleno Kamnar.

Vlada se je na današnji seji seznanila tudi z letnim poročilom sveta za integracijo tujcev za leto 2009. Kot izhaja iz poročila, je bilo lani opravljenih več dejavnosti za integracijo tujcev. Tako so med drugim informirali tujce prek tiskanih gradiv in spletnih strani, usposabljali uslužbence na upravnih enotah na oddelkih za tujce ter sprejeli nekatere pravnih aktov.

Pri integraciji tujcev pa bo v prihodnje večji poudarek na sistematičnem osveščanju večinskega prebivalstva o medkulturnem dialogu, človekovih pravicah imigrantov in pomenu integracije tujcev v slovensko družbo. V ta namen bo svet spremljal problematiko in podrobneje proučil možne ukrepe, je zapisano v vladnem gradivu.