Indeks SBI TOP je trgovanje končal pri vrednosti 960,27 točke, kar je 0,05 točke oz. 0,01 odstotka več kot v ponedeljek, medtem ko se je indeks LJSEX znižal za 0,40 odstotka oz. 15,74 točke na 3925,14 točke. V torek zaradi praznika na Ljubljanski borzi ni bilo trgovanja.

Borzni vlagatelji so danes opravili za nekaj več kot 3,6 milijona evrov poslov. Največ zanimanja so tudi tokrat pokazali za delnice Krke, s katerimi so opravili za 621.020 evrov poslov. Enotni tečaj teh delnic se je znižal za 0,41 odstotka na 69,61 evra.

V prvi kotaciji so se sicer najbolj pocenile delnice Gorenja (115.390 evrov; -5,62 odstotka na 13,60 evra) in Intereurope (12.080 evrov; -3,74 odstotka na 3,60 evra). Izgubile so tudi delnice NKBM (11.270 evrov; -0,33 odstotka na 11,98 evra), Luke Koper (38.430 evrov; -0,70 odstotka na 21,31 evra) in Telekoma Slovenije  (123.850 evrov; -dva odstotka na 118,18 evra).

Rast so v tej kotaciji zabeležile le delnice Mercatorja (5370 evrov; +0,35 odstotka na 162,85 evra) in Petrola (138.890 evrov; +1,42 odstotka na 302,60 evra).

V standardni kotaciji so se pocenile delnice Pozavarovalnice Sava (21.770 evrov; -2,17 odstotka na 9,93 evra), Save (8600 evrov; -1,14 odstotka na 215 evrov), Zavarovalnice Triglav (45.280 evrov; -0,34 odstotka na 23,41 evra) in Aerodroma Ljubljana (50.080 evrov; -0,07 odstotka na 28,57 evra).

V tej kotaciji so se ob sicer skromnejšem prometu okrepile delnice Pivovarne Laško (20 evrov; +2,72 odstotka na 24,20 evra), Žita (440 evrov; +4,13 odstotka na 88,20 evra) in Term Čatež (920 evrov; +2,79 odstotka na 184 evrov).

Droga Kolinska je objavila revidirano nekonsolidirano poročilo družbe in revidirano konsolidirano poročilo skupine za leto 2009. Skupina je lani ustvarila 325,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, leta 2008 pa 377,7 milijona evrov. Čisti dobiček je lani znašal 76.446 evrov, lani 2008 pa 6,2 milijona evrov. Družba je medtem lani zabeležila 151,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, leta 2008 pa 186,3 milijona evrov. Čisti dobiček je lani znašal 5,9 milijona evrov, leta 2008 pa je družba beležila izgubo v višini 1,6 milijona evrov.

Finančna družba NFD Holding je objavila revidirano letno poročilo družbe in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine za leto 2009. Družba je lani ustvarila izgubo v višini 30,6 milijona evrov, leta 2008 pa v višini 50,8 milijona evrov. Skupina je medtem lani beležila izgubo v višini 36,2 milijona evrov, leta 2008 pa 47,8 milijona evrov.

Družba Hram Holding je objavila revidirano nekonsolidirano poročilo o poslovanju družbe in konsolidirano poročilo o poslovanju skupine v letu 2009. Družba je ustvarila 52.408 evrov čistega dobička, potem ko je imela predlani 168.642 evrov izgube. Skupina pa je lani ustvarila 10,1 milijona evrov dobička, medtem ko je leta 2008 beležila izgubi v višini 11,8 milijona evrov.