Nov seznam medsebojno zamenljivih zdravil bo začel veljati 22. maja. Vseboval bo 89 (sedanji jih je 77) zdravilnih učinkovin, 215 oblik zdravil (sedanji jih je 189) oz. skupno 635 zdravil z lastniškim imenom (sedanji seznam jih je 536), so zapisali na zavodu.

Na novem seznamu je 13 novih zdravilnih učinkovin oz. njihovih kombinacij. Med drugim so to zdravilo za preprečevanje in zdravljenje razjede želodca in krvavitev, zdravilo za zniževanje ravni holesterola, zdravilo za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka, zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni, zdravilo za zdravljenje okužbe z virusom HIV ter zdravilo za zdravljenje alzheimerjeve bolezni.

Od uvedbe zadnjega seznama medsebojno zamenljivih zdravil je ZZZS na podlagi prihrankov na področju zdravil zagotovil nove razvrstitve zdravil na liste, ki so do danes omogočile predpisovanje na recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja devetim povsem novim zdravilnim učinkovinam.

Gre za učinkovine za zdravljenje kronične imunske idiopatične trombocitopenične purpure pri odraslih splenektomiranih bolnikih, ki se niso ustrezno odzvali na druga zdravila, zdravila za peroralno kontracepcijo, zdravila za zdravljenje nezapletenih okužb sečil, zdravila za indukcijo in vzdrževalno zdravljenje citalomegalovirusnega (CMV) retinitisa pri bolnikih z AIDS-om ter za preventivo pred okužbo s CMV pri transplantiranih bolnikih, katerih donor je bil CMV-pozitiven.

Na listi so zdravila v kombinaciji z drugimi protiretrovirusnimi zdravili za zdravljenje odraslih oseb, starejših od 18 let, okuženih s HIV-1 in za zdravljenje kroničnega hepatitisa B pri odraslih s kompenzirano jetrno boleznijo z dokazano aktivno replikacijo virusov, vztrajno zvišano vrednostjo alanin-aminotransferaze (ALT) v serumu in s histološko dokazano aktivnim vnetjem in/ali fibrozo.

Na voljo so zdravila za zdravljenje bolnikov z napredovalim karcinomom ledvičnih celic, pri katerih je bolezen napredovala ob ali po uporabi zdravil, ki so usmerjena proti žilnemu endotelijskemu rastnemu dejavniku, zdravila za obvladovanje prebijajoče bolečine pri odraslih bolnikih z rakom, pri katerih se kronična bolečina zdravi z opioidi, zdravila za zdravljenje velikih depresivnih epizod pri odraslih ter zdravila za nadzor hiperfosfatemije pri odraslih bolnikih, ki prejemajo hemodializo ali peritonealno dializo.

Nižje cene generikov in s tem nove nižje najvišje priznane vrednosti in nove skupine medsebojno zamenljivih zdravil v primerjavi sedanjimi, ki veljajo od 19. novembra lani, omogočajo letni prihranek v višini 11,63 milijonov evrov pri odhodkih za zdravila na recept.