V zvezi z oddajo poslovnih prostorov na Dimičevi 16 v Ljubljani Ministrstvu za notranje zadeve je zaradi korektne obveščenosti javnosti podal pojasnilo, v katerem je zapisal, da so osnovna dejavnost podjetja Ram Invest investicije v nepremičnine ter njihova oddaja in prodaja na trgu. "Svoje prostore oddajamo zasebnim družbam in različnim državnim organom, med drugim od letošnjega leta tudi Ministrstvu za notranje zadeve. Tako, kot je za najemnika bistveno, da prostore najame za čim nižjo ceno oz. ceno, ki je konkurenčna na trgu, je za nas, ki prostore oddajamo, seveda sprejemljiva cena, ki pokrije stroške investicije ter podjetju omogoča normalno poslovanje,“ je Igor Pogačar, lastnik podjetja Ram Invest, zapisal v izjavi za javnost.

Davkoplačevalci mesečno za najem prostorov NPU plačujemo 125 tisoč evrov

Podjetje Ram Invest je pogodbo za nakup in izgradnjo objekta na Dimičevi s podjetjem Konstruktor Invest sklenilo novembra leta 2007. Februarja naslednje leto je podjetje Ram Invest s Hypo Leasing sočasno sklenilo pogodbo o finančnem lizingu, ter prodajno pogodbo, v kateri je jasno zapisano, da Hypo Leasing kupuje predmet pogodbe izključno zaradi oddaje le tega v finančni lizing nazaj prodajalcu.

"Na ta, v poslovnem svetu povsem običajen način, smo poleg lastnih vloženih sredstev pridobili dodatna sredstva za gradnjo poslovnega objekta. Med gradnjo smo s podjetjem Hypo Leasing sklenili dodatke k obstoječi pogodbi o finančnem lizingu, s katerimi smo pridobili dodatna sredstva za dokončanje zgradbe. Vsebina pogodb med nami in Hypo Leasingom je sicer poslovna skrivnost, vendar zaradi dvomov v javnosti, ali je postopek oddaje prostorov MNZ potekal pregledno in zakonito, javnosti posredujemo podatke o višini sredstev, ki jih plačujemo Hypo Leasingu. Gre za 125.000 evrov mesečnega obroka," je razkril Pogačar.

Lizing pogodba RAM INVESTA-a

Pogačar: V objekt smo vložili tudi lastna sredstva

"Ob tem moramo poudariti," je dejal Pogačar, "da smo v objekt tako v skladu s pogodbo o finančnem lizingu, kot tudi pred in med gradnjo objekta, vložili tudi lastna sredstva v deležu okoli 20 do 30 odstotkov vrednosti investicije. Dodatni stroški, poleg pologa za lizing, so vključevali obresti in druge stroške financiranja, stroške strokovnega nadzora, stroške inženiringa ter stroške projektiranja in nakupa notranje opreme. Prav tako je pomembno dejstvo, da mora podjetje Ram Invest, kot ekonomski lastnik objekta, pokrivati tudi vse stroške investicijskega vzdrževanja in zavarovanja objekta in opreme. Za korektno in objektivno ocenjevanje omenjenega posla je potrebno tako upoštevati oba vira financiranja, tako lizing kot lastna sredstva, stroške investicijskega vzdrževanja ter ostale fiksne in variabilne stroške, ki jih ima podjetje s tem projektom."

"Ob tem bi radi še enkrat poudarili, da je razkrivanje tovrstnih poslovnih informacij v poslu med dvema zasebnima družbama kot sta Ram Invest in Hypo Leasing vsaj nenavaden poslovni običaj. Za javni interes je ključnega pomena ravnanje z javnim denarjem in s tem ocena ali je najem 13.03 evra za kvadratni meter opremljenih prostorov vrhunske kakovosti in na dobri lokaciji za državo skrbno ravnanje," je zaključil Igor Pogačar.