Napačno ravnanje z zdravili lahko povzroči škodo za ljudi in okolje, je na današnji novinarski konferenci opozorila v.d. predsednice zbornice Monika Sonc. Zdravila ne spadajo med komunalne odpadke ali v odtoke kanalizacije, saj vplivajo na okolje, je poudarila. V lekarniški zbornici si želijo, da bi ljudje neporabljena zdravila vrnili v lekarne.

Kemofarmacija kot največji veletrgovec z zdravili je nosilec skupnega načrta ravnanja, prevoza in kopičenja odpadnih zdravil. Zbrana zdravila odvažajo na sežig, odpadnih zdravil se namreč na noben način ne reciklira.

Predsednik uprave Kemofarmacije Davorin Poherc je pojasnil, da so v prvih treh mesecih letošnjega leta, od kar opravljajo tudi to dejavnost, zbrali že preko štiri tone odpadnih zdravil. Pričakujejo, da bodo iz sobotne akcije Očistimo Slovenijo in iz tokratne akcije lekarniške zbornice zbrali še več odpadnih zdravil.

Bojan Madjar iz Pomurskih lekarn je opozoril na nevarnosti, ki jih zdravila v gospodinjstvu lahko predstavljajo - lahko pride do zastrupitev pri otrocih ali zlorabe pri mladostnikih. Zato Sonceva ljudem svetuje, da vsaj enkrat letno pregledajo domače zaloge zdravil, predvsem roke trajanja. V Lekarniški zbornici Slovenije tako ljudi pozivajo, naj odpadna zdravila prinesejo v lekarne ali pa na druga zbirna mesta za odpadna zdravila.

Neporabljena zdravila, ki so ostala od zdravljenja, pokvarjena zdravila, na katerih so vidne spremembe (druga barva ali okus, popokane ali zlepljene kapsule in drugo), zdravila s pretečenim rokom trajanja ali tista zdravila, ki so bila shranjena na napačnem mestu, je treba po besedah Madjara izločiti iz domače lekarne.

A zdravila so nevarni odpadki in že majhna količina v odpadnih vodah lahko močno vpliva na življenje v naravi, na primer na življenje rib. Predstavnik združenja Ekologi brez meja Janez Matos je izpostavil, da kar 46 odstotkov vseh divjih odlagališč po Sloveniji vsebuje nevarne odpadke, med katerimi so tudi zdravila. Opozoril je na nujnost ločevanja odpadkov, saj so med odpadki tudi uporabni, ki jih je mogoče reciklirati, in nevarni, ki jih je treba uničiti na poseben način.

Z letošnjim letom se je začela izvajati uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili, ki je zapolnila praznino na področju odpadnih zdravil. Prebivalcem je namreč zagotovila, da lahko neporabljena zdravila spet varno vračajo. Veletrgovce z zdravili je namreč obvezala, da zagotovijo zbiranje odpadnih zdravil. Trenutno lahko ljudje na zbirna mesta (mogoče jih je najti v vseh lekarnah) oddajo zdravila v trdnem stanju in originalno zaprta zdravila v tekočem ali prašnatem stanju.