Tokrat smo obiskali podjetja Blažič, robni trakovi iz Ljubljane, Elvez iz Višnje Gore in Rem iz Trebnjega.

Blažič, robni trakovi

Miha Blažič, direktor podjetja Blažič, robni trakovi: "O krizi ne bi govoril, saj je za vsakega podjetnika trg edino merilo uspeha. Lahko rečem le to, da se je gospodarska kriza v naši dejavnosti veliko bolj kot v Sloveniji odrazila v naših predstavništvih na Balkanu, saj imamo trgovine že na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori in Makedoniji, medtem ko je v Srbiji le naš predstavnik.

Prispevka vlade, da bi gospodarstvu pomagala hitreje urediti finančne tokove in nedisciplino kot največji oviri, ni bilo pričakovati. Morali smo se opreti na lastno znanje, izkušnje, inovativnost in smelost, da smo se reorganizirali in začrtali nove usmeritve.

Na srečo smo se ravno pred krizo razširili na 6800 kvadratnih metrov površine, od česar je približno 2000 kvadratnih metrov proizvodnje in 4000 kvadratnih metrov skladišč. Z novo trgovino, novo organizacijsko shemo in nekaj novimi zaposlenimi, med katerimi je pomembna okrepitev zlasti vodja komerciale, smo si zastavili ambiciozno zastavili naše cilje. 80 zaposlenih v Sloveniji in 45 v predstavništvih v tujini bo poskusilo uresničiti zastavljene cilje, zato v letu 2010 ponovno pričakujemo rast. Zavedamo se, da bo za doseganje takšnih ciljev potrebno nekaj več truda in časa, tako za pridobivanje finančnih sredstev kot tudi za prodajo vsega, kar proizvedemo.

Ker so bili doslej naši kupci predvsem mizarji in večji proizvajalci pohištva, smo v lepo urejeni trgovini pripravili vse za izdelavo pohištva tudi za vsakega individualnega potrošnika. Poleg robnih trakov v trgovini ponujamo od orodja in okovja do veznih elementov. Ker pa nas potrošniki še ne poznajo dovolj, bomo v letu 2010 pripravili hišni sejem, na katerem bomo poleg predavanj in predstavitev celotnega našega programa pripravili tudi nekaj presenečenj. Zadnji dan sejma, ki bo trajal od 10. do 14. maja 2010, bomo pripravili žrebanje kuponov vseh, ki bodo med sejmom v trgovini kupili za več kot 150 evrov, in srečni dobitnik se bo iz trgovine odpeljal kar z avtomobilom. Seveda je to le še ena izmed novosti, ki jih pripravljamo tako za domači kot tuji trg, na katerem prodamo nekaj več kot 40 odstotkov celotne proizvodnje. Vsekakor smo prepričani, da nam bo z nekaj smelosti in zagnanosti, ki nam je zaenkrat še ne manjka, uspelo uresničiti zastavljene cilje, to pa je ponovna rast proizvodnje in prodaje že v tem letu."

Elvez

Simona Petrič, direktorica podjetja Elvez: "Lahko rečemo, da nas gospodarska kriza niti ni presenetila, saj tak razcvet ne more trajati v neskončnost. Kot večina podjetij smo jo občutili tudi mi. Na srečo smo se v nove prostore v Višnji Gori preselili še pred krizo in se lahko kar hitro prilagodili spremenjenim razmeram na trgu. Delno smo reprogramirali tako proizvodne procese kot tudi finančne tokove. Na vprašanje, kaj konkretno bi morala storiti vlada v zvezi s krizo, pa lahko rečemo le, da bi se morala namesto sama s seboj in z aferami, s katerimi bi se morali ukvarjati ustrezni organi, ukvarjati z reševanjem gospodarstva. V prvi vrsti bi morala sprejeti aktivne ukrepe, ki bi omogočili gospodarstvu kar najhitrejše okrevanje. Če gospodarstvo ne bo ustvarjalo prihodkov, ne bo česa deliti, ne za socialo ne za državno birokracijo.

Že dolgo časa in tudi sedaj je eden največjih problemov finančna nedisciplina, saj veliki vplivajo na male, ki morajo za zasluženo in kakovostno opravljeno delo ali storitev predolgo čakati na končno plačilo. To je v sedanji krizni situaciji za nekatera podjetja lahko celo usodno. Ukrepi države, ki bi lahko na tem področju postavila jasna pravila, bi morali biti učinkoviti, predvsem pa pravočasni. Če ne drugega, bi s tem zdrava in perspektivna podjetja ločili od neperspektivnih.

Kljub krizi smo bili v lanskem letu kar optimistični in drzni. S pomočjo razvojnih sredstev EU smo kupili in zagnali nov, trenutno naš največji stroj s pripadajočo opremo za izdelavo večjih tehničnih brizganih plastičnih proizvodov, predvsem za avtomobilsko industrijo. Stroj je avtomatiziran, robotiziran in ustrezno računalniško voden, njegova skupna vrednost pa dosega dobrega pol milijona evrov.

Letošnji prvi kvartal je bil za nas dokaj uspešen in precej boljši od lanskega, kar bi lahko bil znak, da se bo kriza kmalu umirila. Če se bo sprostil finančni krč in bo denar spet normalno v obtoku, bo gospodarstvo lahko počasi ponovno oživelo. Težje obdobje je bilo predvsem prva polovica lanskega leta, letna prodaja je padla za več kot petino. Postopno izboljšanje poslovanja v drugem delu lanskega in v letošnjem letu pa se kaže tudi v rasti števila zaposlenih. Lani julija nas je bilo še 85, sedaj pa nas je 110, tako da smo kljub krizi dodatno zaposlovali.

Razmeram smo se morala prilagoditi predvsem mala in srednje velika podjetja, saj trg in kupci vse bolj pritiskajo na ceno. Vsaka napaka vpliva tako na račun kot tudi na odnose. Še posebno to velja za odnose z bankami, ki so se precej spremenili, vendar pa na naše poslovanje niso bistveno vplivali, saj je bilo sodelovanje korektno in smo nekatere investicijske kredite lahko celo reprogramirali. Vsekakor so pozitivni odzivi tako na trgu kot tudi nove razvojne in tehnološke rešitve zagotovilo, da bomo že letošnje leto poslovali z veliko boljšimi rezultati kot v lanskem letu."

Rem

Igor Kastelic, direktor podjetja Rem: "Če govorimo o krizi, potem moram reči, da je tako v Sloveniji kot tudi v tujini še vedno največji problem denarni tok. Tu mislim tako na denarne tokove med podjetji kot tudi med finančnimi ustanovami. Dobavitelji stiskajo proizvajalce in nakup vhodnega materiala bi moral biti skoraj avansiran, medtem ko je plačilo kakovostno opravljenega dela zelo raztegljiv pojem. Pravih garancij ni, saj so banke še vedno nezaupljive, in element zavarovanja je še nižji. Banke - ne domače, ne tuje - ne ponujajo več denarja, kot so ga pred krizo.

Drugi razlog je fleksibilnost delovne sile. Še vedno se ne zdi logično, da ne moremo začasno zaposliti domače delovne sile. Zdi se, kot da so se socialne bonitete malo preveč razbohotile, saj je moč z nekaj spretnosti dobiti več od podpor kot z rednim in pridnim delom. Take anomalije bi bilo vsekakor treba odpraviti.

Ne glede na krizo, ki je v lanskem letu skoraj prepolovila proizvodnjo in prodajo - z 20 milijonov smo padli na 10 milijonov evrov realizacije - smo se hitro odzvali trgu in pripravili nekaj novosti: mobilno hišico, skladiščne zabojnike REM simpl in REM garaža. Pripravili in razvili smo nove modularne enote v treh nadstropjih, povečujemo izolativnost vseh modularnih enot in se močno posvečamo okoljskim standardom. V proizvodnji je sedaj dela dovolj za vseh sto zaposlenih v eni izmeni.

Približno polovico naše proizvodnje še vedno izvozimo, največ v Nemčijo, ostalo pa na druge evropske trge. Ob ugodnih tržnih razmerah načrtujemo tudi preboj v Skandinavijo, Anglijo in Francijo.

V letu 2010 načrtujemo tudi večjo intenzivnost na marketinškem področju, saj želimo povečati število naših kupcev tako doma kot tudi v tujini. Razgovori intenzivno potekajo tudi s predstavniki nekaterih vzhodnoevropskih držav, saj so naše reference dobre in lahko upamo na nova sodelovanja. Poleg proizvodnje smo pripravili tudi nekaj novih tehnoloških rešitev, kar nam daje nov elan pri delu. Poleg bivalnih enot pa ponujamo tudi nove storitve, saj sedaj ponujamo še prevoz, montažo in servis, kar je posebno zanimivo za nove kupce.

Trg se torej prebuja. Nekoliko nas je oviral dolgotrajen sneg, vendar pa načrti za letošnje leto kažejo, da je najhuje za nami in bodo letošnji rezultati že veliko boljši."