Mladim bo na voljo približno 40 delavnic, ki bodo pokrivale taborniške, športne, kulturne, izobraževalne in naravovarstvene teme. Z delavnicami želijo taborniki pokriti čim širši spekter področij in aktivnosti, da se udeleženci glede na lastne interese lahko prosto prehajajo med njimi. Udeleženci delavnic pridobivajo neformalno znanje, hkrati pa koristno preživljajo prosti čas v samem središču mesta Ljubljana, je še dodala Britovškova.

Delavnice pripravljajo ljubljanski taborniki z zunanjimi organizacijami, organiziran pa je v počastitev dneva zemlje in dneva tabornikov. Število organizacij, ki sodelujejo pri dogodku se veča z vsakim letom. Taborniki bodo po končanih delavnicah sodelovali še v akciji Očistimo Slovenijo. Zbirno mesto bo na Jakopičevem sprehajališču ob 13.30, ko bodo v okviru akcije čistili Rožnik in Šišenski hrib.