"Tudi če akcije jutri ne bi bilo, je bila akcija že zelo uspešna, saj nisem še nikoli slišal toliko v tako pomembnih medijih in v tako pomembnem medijskem času govoriti o teh stvareh. To je prav, ker je ravno osveščanje ljudi o tem, kako je to pomembno za naše trajnostno bivanje, ključnega pomena," je Potočnik povedal za STA po današnjem obisku naravnega rezervata Iški morost na Ljubljanskem barju. Akcije se bo v soboto udeležil tudi sam.

Potočnik bo danes na povabilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) poleg Iškega morosta obiskal še naravni rezervat Škocjanski zatok pri Kopru. Gostitelji želijo komisarju predstaviti pomen varstva narave in območij Natura 2000 v Sloveniji.

V društvu so sicer prepričani, da bi morala varstvo okolja in ohranjanje narave postati ključni prednostni področji dela Evropske komisije v prihodnjih letih, in Potočnika pozivajo k aktivnejšemu delovanju na področju ohranjanja narave in ptic. Zavzemajo se za sprejem ambiciozne in pravno obvezujoče strategije ohranjanja biotske pestrosti.

Potočnik je po obisku Iškega morosta še dejal, da je letošnje leto razglašeno za leto biotske raznovrstnosti, zato bo veliko letošnjih aktivnosti v Evropski komisiji posvečenih prav temu. Poleg tega se bo oktobra v Nagoji odvilo svetovno srečanje glede biotske raznolikosti, na katerem bo govora o globalnih ciljih na tem področju.

Potočnik se ob tem želi tudi iz prve roke seznaniti z območji Natura 2000, ki so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. "Velikokrat preprosto ne razumemo, kako močne so povezave med našo aktivnostjo, denimo kmetijsko aktivnostjo, in biotsko raznovrstnostjo ter vplivanjem, ki ga pravzaprav s svojo dejavnostjo imamo na življenje ptic in na habitate v naši okolici," je dejal.