Informacija, ki jo je minister pripravil pred sobotno čistilno akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu, že ima obliko strateškega načrta; v nekaterih podrobnostih ga bo treba še natančneje določiti, bistvo pa se ne bo spreminjalo, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal Žarnić.

Ministrstvo bo na podlagi pregleda stanja predlagalo več ukrepov, in sicer institucionalne (pri notranji organizaciji ministrstva), sistemske oz. programske (glede komunikacije med ministrstvom in javnostjo) in zakonodajne (priprava uredb v skladu z obstoječo zakonodajo), je pojasnil minister.

Na področju nezakonitega odlaganja odpadkov bodo predlagali oblikovanje medresorske delovne skupine, ki bi oblikovala načrt preprečevanja nezakonitega odlaganja odpadkov. Poleg tega bodo analizirali obstoječi pravni okvir ter inšpekcijsko in sodno prakso, s čimer želijo ugotoviti, kje so možnosti za izboljšanje. Analizirali bodo tudi, kakšne so možnosti ekonomskega spodbujanja ukrepanja zoper nezakonito odlaganje odpadkov, ter krepili in izboljšali inšpekcijski nadzor, je nanizal Žarnić.

Ena od osnov za nadaljnje ukrepanje in nadzor nad nezakonitim odlaganjem odpadkov bo po njegovih besedah karta divjih odlagališč v Sloveniji, ki je objavljena na spletni strani akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu.

Sicer ne gre pričakovati, da bo po eni takšni akciji Slovenija čista, pravi minister, bo pa "velik prispevek k čistosti in bo imela velik vzgojni učinek".

V okviru projekta, za katerega pobudo je po zgledu iz Estonije dalo društvo Ekologi brez meja, so locirali okoli 11.500 divjih odlagališč, s sobotno akcijo pa jih nameravajo očistiti okoli 7000. Predvidevajo, da bodo zbrali vsaj 20.000 ton nezakonito odloženih odpadkov. Po navedbah organizatorjev so se v projekt vključile občine, veliko vladnih služb, šole, različna podjetja, organizacije in številni posamezniki; število sodelujočih naj bi doseglo 200.000.