Slovenski cariniki so končali vrsto preiskav pri družbah, ki so kupovale vozila v drugih državah članicah EU. Ugotovili so, da družbe niso plačevale okoljskih dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil. Od začetka leta 2006 pa do konca 2007 so plačale okoli 200.000 evrov premalo, zato že prejemajo odločbe o naknadnem plačilu okoljskih dajatev.

Za 17 družb je carina podala predlog za uvedbo postopka o prekršku, zoper kršitelje pa tudi 15 kazenskih ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja zatajitve finančnih obveznosti, so sporočili s carine. Davčno upravo RS je carina obvestila še o utaji davka na dodano vrednost v skupnem znesku približno 7,4 milijona evrov.

V zadnjem času je bilo pri družbah, ki pridobivajo vozila iz drugih držav članic EU, opaziti nov način izogibanja plačilu okoljskih dajatev, pojasnjujejo na carinski upravi. Podjetja namreč ne nastopajo neposredno kot kupci vozil iz drugih držav članic EU, ampak jih pridobivajo posredno, prek v ta namen ustanovljenih slamnatih družb ter s pomočjo preprodaje prek fizičnih oseb, povezanih z družbo.

Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja in ustvarjanja odpadkov z izrabljenimi motornimi vozili, ki nastanejo pri uporabi motornih vozil. Obveznost obračuna dajatve nastane, ko je motorno vozilo prvič dano v promet na ozemlju Slovenije, če gre za proizvodnjo, oziroma ob pridobitvi motornega vozila iz druge države članice EU oziroma ob uvozu motornega vozila iz tretjih držav.

Zavezanec za obračun in plačilo okoljske dajatve je oseba, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti pridobi motorna vozila v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje Slovenije, še navajajo na carinski upravi.