Večina ljudi, ki se bo udeležila sobotne čistilne akcije na Goriškem, se je doslej prijavila preko spleta; našteli so jih 2577. Doslej je prijavljenih tudi preko 250 pripadnikov občinskega štaba civilne zaščite ter 1282 članov različnih društev in drugih prostovoljcev.

"Ker pa se ponavadi prijavi le nekaj članov društev ali enega člana družine, čistijo pa vsi, predvidevamo, da je doslej prijavljenih le okoli četrtina vseh, ki bodo v soboto čistili naše okolje," je povedal Fon, ki je koordinator akcije na Goriškem.

V preteklih mesecih je bilo s pomočjo tehnologije GPS in spletne strani www.ocistimo.si vnesenih 69 divjih odlagališč. Večina je manjših, kjer je do enega kubičnega metra najrazličnejših odpadkov. Lociranih je tudi nekaj odlagališč na zasebnih zemljiščih, ki pa jih v sami akciji ne bodo odstranili, ker do njih nimajo dostopa.

V sklopu popisa so evidentirali tudi 28 zapuščenih avtomobilov ter avtobus, ki jih bodo ravno tako odstranili v času akcije.

Novogoriška komunala bo postavila 30 zabojnikov s prostornino pet kubičnih metrov, ki jih bo skušala sproti prazniti. Bojijo pa se, da bodo premajhni za vse zbrane odpadke, ki jih bo odvažalo 22 zaposlenih s petimi tovornjaki. Pomoč pri odstranjevanju odpadkov bodo nudili tudi zaposleni delavci novogoriške enote Želva ter družba Surovina.

Predstavniki občinskega štaba civilne zaščite se bodo lotili tudi čiščenja dela dna struge reke Soče, kajakaši in člani turističnega društva Solkan bodo čistili njene bregove, ostali pripadniki civilne zaščite pa se bodo lotili čiščenja intervencijskih gozdnih poti ter območja na obrobju Trnovsko-Banjške planote in Kraškega roba.

Ob akciji pripravljajo tudi več zabavnih in družabnih prireditev. Zahvalna zabava, ki jo pripravljajo šolarji, bo potekala že popoldan, zvečer pa bo v kajak centru Solkan najprej pogovor na temo okolja, na katerem bosta sodelovala Mladen Franko in Marko Peljhan, kasneje pa še slovenska premiera filma Trenutek reke. Živahno bo tudi na Bevkovem trgu sredi Nove Gorice, kjer bodo nastopili štirje glasbeni ansambli.