Tako kot v preostali Sloveniji se bodo prostovoljci tudi na Ptuju zbrali ob 9. uri, in sicer na 29 zbirnih mestih. Enajst zbirnih mest so organizatorji pripravili pred osnovnimi in srednjimi šolami, ki so se z okoli 2500 učenci in dijaki vse vključile v akcijo. Ob njih bo v akciji sodelovalo še osem enot ptujskega vrtca s 400 otroci, vzgojiteljicami in njihovimi starši.

Za ostale prostovoljne udeležence je v posameznih četrtnih skupnostih skupaj pripravljenih 18 zbirnih mest na že ustaljenih lokacijah. Za Ptuj namreč takšna akcija ni novost, saj se v omenjeni občini očiščevalnih akcij lotijo vsako leto, tako da je bilo v zadnjih letih precej divjih odlagališč že očiščenih.

"Odgovorne osebe, ki so prevzele zbirna mesta, bodo usmerjale prostovoljce na odlagališča oz. območja, kjer bodo čistili. Trenutno se je prijavilo okoli 500 prostovoljcev, a jih pričakujemo približno dvakrat toliko, saj se mnogi odločijo v zadnjem trenutku. Podobna akcija pri nas namreč poteka že več let, a se ljudje doslej niso bili vajeni prijavljati," je pojasnila Resnik Gavezova.

Ker bo akcija letos veliko bolj obsežna kot doslej, so organizatorji morali povabiti še več prevoznikov, ki bodo poskrbeli za odvoz odpadkov od zbirnih mest do deponije. Pri tem bodo tako na Ptuju sodelovali podjetje Čisto mesto za vse osnovne in srednje šole, Komunalno podjetje Ptuj za četrtni skupnosti Breg Turnišče in Ljudski vrt, Vodno gospodarsko podjetje Ptuj (VGP) za četrtni skupnosti Grajena in Panorama, Cestno podjetje Ptuj za četrtni skupnosti Spuhlja in Jezero ter podjetje Nizke gradnje Ptuj za četrtni skupnosti Rogoznica in Center.

Kot je še opozorila Resnik Gavezova, bodo v sobotni akciji pobirali in čistili samo odpadke, odvržene v naravi, zlasti bodo pozorni na sprehajalne poti, okolice šol, bivalna naselja, parke, rečna obrežja, obronke gozdov in obvladljiva divja odlagališča. Nikakor pa ta dan ne bodo čistili kleti, podstrešij in skladišč, torej zbirali morebitnih kosovnih odpadkov, gradbenega materiala in nevarnih odpadkov.