"Prinesite grablje in kramp"

Naslednjo soboto bodo na terenu odpadke reciklirali in organizatorji pričakujejo, da bodo ločili približno 60 odstotkov vseh pobranih odpadkov, "vsega pa ne, saj so sloji smeti zaradi dežja že tako razpadli, da so se nekatere vrste in sloji sprijeli med seboj," je še dodala Štritofova. Prav zato organizatorji prostovoljcem svetujejo, da s seboj prinesejo grablje ali kramp, saj bodo tako smeti lažje ločili. Priporočajo še dodatno smetarsko vrečo, ker se zaradi velike količine plastičnih embalaž vreče zelo hitro napolnijo.

Večjih problemov pa ne pričakujejo. "Morda bi komplikacije lahko nastopile, če ne bi bilo dovolj ljudi, ki bi smeti odvažali in bi se te nakopičile na drugih lokacijah, ali če bi jih kdo vozil na nepooblaščena odlagališča," je povedala Štritofova.

Za odvoz je poskrbljeno

Odvoz namreč predstavlja enega glavnih logističnih izzivov in prav zato se je v akcijo vključila Direkcija RS za ceste, ki bo s tovornjaki odvažala zbrane odpadke iz začasnih odlagališč na deponije, so sporočili. Že pred samo akcijo pa bodo očistili najbolj onesnažena počivališča ob cestah, saj vozniki na tamkajšnje zelenice pogosto odmetavajo smeti iz svojih vozil. Posebne odpadke bodo brezplačno prevzela tri podjetja: Zeos, ki bo recikliralo baterije, akumulatorje, električno in elektronsko opremo, Dinos, ki bo s 100 tovornjaki poskrbelo za odvoz odpadne kovine in embalaže, ter družba Slopak, ki bo na dan akcije prevzemala vso odpadno gumo in embalažo in jo reciklirala.

V Sloveniji je evidentiranih več kot 60.000 divjih odlagališč, njihova površina je šest kvadratnih kilometrov, kar je enako kot dve Bohinjski jezeri. Okoli 85 odstotkov odpadkov je gradbenih in organskih, 10 odstotkov pa komunalnih, kar je približno 40.000 ton. Skoraj 20 odstotkov odpadkov je nevarnih, velik delež se jih nahaja na vodovarstvenih območjih in lahko onesnažijo podtalnico, ki je glavni vir pitne vode v Sloveniji.

Vrbina - onesnažena pljuča Brežic

Eno takih divjih odlagališč, ki ga bodo prostovoljci v sklopu največje čistilne akcije pri nas Očistimo Slovenijo v enem dnevu! čistili naslednjo soboto, je Vrbina. To je obsežno pogozdeno območje med reko Savo na jugu in železniško progo na severu, Brežicami na vzhodu in jedrsko elektrarno v Krškem na zahodu. Pred približno pol stoletja so na tem območju za potrebe proizvodnje celuloze v Krškem zasadili topole in kmalu je postalo zatočišče za številne živali. Pravi mali raj, bi skorajda lahko rekli, če ne bi tudi v ta miren in s pozidavo ter industrijsko proizvodnjo povsem neobremenjen košček narave na nizkoten način posegel človek.

Sprehod po gozdnih poteh je namreč razkril zanikrnost okoliških prebivalcev, ki tja odvažajo vse, kar jim je doma odveč. V grmovju ob jezercih, na katerih se razkazujejo labodje družine, smo opazili odpadne gume, kuhinjsko posodo, stavbno in sobno pohištvo, dele kopalnic, odslužene hladilnike ter gradbeni material.

Koordinator čiščenja Vrbine Jani Tiller Brežičane in okoličane vabi, naj se udeležijo akcije, zbirno mesto bo ob 9. uri pod brežiškim gradom. Ker gradbeni odpadki predstavljajo poseben problem, se teh v soboto ne bodo lotili. "Nedotaknjena bomo pustili tudi največja črna odlagališča. Ta bodo naši delavci v sklopu akcije sanirali v prihodnjih dneh. Medobčinski inšpektorat pa bi moral tistim, ki gradbene odpadke puščajo v naravi, čim prej stopiti na prste," je povedal direktor brežiškega komunalnega podjetja Ferdo Pinterič, ki dodaja, da v njihovi sortirnici na Borštu vse gospodinjske odpadke sprejemajo brezplačno in torej ni razloga za onesnaževanje narave z njimi.