"Podim se vse bolj uveljavlja kot prostor za spremljanje in izmenjavo inovacij, novih in dobrih praks in idej in uspe povezovati zelo različne profile; podjetnike, inovatorje, raziskovalce, akademike, menedžerje. Inovativnost v storitvah je v Sloveniji pa tudi v Evropski uniji še vedno premalo razumljena in ob dejstvu, da v razvitih gospodarstvih storitve zavzemajo pretežni delež ustvarjenega proizvoda in da generirajo večino na novo ustvarjenih delovnih mest, ponuja še veliko neizkoriščenih priložnosti. Vemo, da je zasebni sektor hitrejši in uspešnejši pri vpeljevanju inovacij in povečevanju produktivnosti kakor javni sektor. A ker številne storitve v Evropi še vedno ponuja javni sektor (zdravstvo, izobraževanje, transport,…), je treba iskati načine, da bi dobre prakse na ta področja hitreje prodirala.  Tudi sam PODIM je neke vrste javno-zasebno partnerstvo in platforma, ki  spodbuja inovativnost in povezuje zelo različne deležnike  in spodbuja razvoj novih storitev in inovacije v obstoječih modelih. Zato je bila Tovarna Podjemov, podobno kot Zlata nit,  tudi eden od študijskih primerov v  našem raziskovalnem projektu. Zlato nit in druge iniciative želimo prikazati  z druge plati.  Taka povezovanja in iniciative imajo dejansko številne pozitivne učinke, a se pogosto teh 'stranskih' učinkov za spodbujanje inovativnosti in učenja  sploh ne zavedamo,  četudi  sprožajo  velike spremembe. Nastajajo nove storitve, spremembe v organizaciji,  vodenju, poslovnih modelih, vrednotah in celo razmišljanju," je poudarila dr. Andreja Jaklič.