To preverljivo zmanjšanje s strani dveh največjih jedrskih sil odseva našo zavezanost k osnovnemu določilu sporazuma o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki pravi, da imajo vse države pravico do uporabe jedrske energije v miroljubne namene, vendar pa imajo hkrati tudi dolžnost, da preprečujejo širjenje jedrskega orožja; tiste pa, ki imajo to orožje, si morajo prizadevati za razorožitev.

Ta sporazum je samo eden v vrsti konkretnih korakov ZDA na poti do uspešne izpolnitve obljube, ki jo je dal predsednik Obama - da bo z zmanjševanjem grožnje jedrskega orožja, širjenja le-tega in terorizma naredil Ameriko in svet bolj varna.

V torek je predsednik napovedal vladni pregled jedrskega stanja (Nuclear Posture Review, NPR), ki predstavlja kažipot za zmanjševanje vloge in količine jedrskega orožja ter hkrati bolj učinkovito ščiti ZDA in njihove zaveznike pred največjimi grožnjami našega časa.

Predsednik Obama bo prihodnji teden gostil več kot 40 voditeljev na globalnem jedrskem vrhu. Namen srečanja je kar se da hitro zavarovati občutljive jedrske materiale in tako preprečiti, da bi prišli v roke teroristom.

ZDA skupaj s svojimi mednarodnimi partnerji z diplomatskimi prizadevanji skušajo doseči dejanske posledice za države, kot sta Iran in Severna Koreja, ki kljubujeta svetovni ureditvi o neširjenju jedrskega orožja.

Ti koraki pošiljajo jasno sporočilo o naših prioritetah, odločitvah in namerah.

Našim zaveznikom in partnerjem in vsem tistim, ki že dolgo gledajo na ZDA kot na poroka regionalne in svetovne varnosti: naša zavezanost k obrambi naših interesov in naših zaveznikov ni bila še nikoli močnejša. Ti koraki nas bodo vse naredili bolj varne in prihodnost bolj gotovo.

Tistim, ki zavračajo svoje mednarodne obveznosti in poskušajo zastraševati svoje sosede: svet je danes bolj enoten kot kadarkoli in ne bo toleriral vaše nespravljivosti.

Tokratni sporazum je dokaz naše trdne odločenosti, da bomo izpolnili svoje dolžnosti v okviru sporazuma o neširjenju jedrskega orožja in posebne odgovornosti, ki jo imajo ZDA in Rusija kot največji jedrski sili.

V novi sporazum Start je vključeno 30-odstotno zmanjšanje števila strateških jedrskih konic, ki jih ZDA in Rusija smejo razviti. Določa pa tudi strog in učinkovit režim nadzora, ki bo še dodatno utrdil in uravnotežil odnose med obema državama in zmanjšal nevarnost nesporazumov ali napačne presoje.

Sporazum tudi ne postavlja nobenih ovir za naše sedanje ali prihodnje načrte glede protiraketne obrambe.

Obamov pregled jedrskega stanja prenaša načela iz tega sporazuma - in našega širšega načrta o neširjenju jedrskega orožja in nadzoru nad oborožitvijo - v našo nacionalno varnostno strategijo. Danes sta širjenje jedrskega orožja in jedrski terorizem zamenjala nevarnost velikega jedrskega napada iz časa hladne vojne na mestu največje grožnje ameriški in svetovni varnosti. Pregled prikazuje nov pristop, ki bo zagotovil, da se bosta naša obramba in diplomacija pomikali v smeri učinkovitega soočenja s temi izzivi.

Del tega novega pristopa je tudi zaveza ZDA, da ne bodo uporabile ali grozile z jedrskim orožjem državi, ki nima jedrskega orožja in je podpisnica sporazuma o neširjenju jedrskega orožja ter deluje v skladu z obveznostmi glede neširjenja jedrskega orožja. Uporaba jedrskega orožja bi za ZDA prišla v poštev samo v izjemnih okoliščinah, ko bi ščitila vitalne interese ZDA ali njenih zaveznikov in partnerjev. Seveda pa ne sme biti nobenega dvoma o tem, da bomo smatrali kot absolutno odgovorno vsako državo, teroristično skupino ali nedržavnega akterja, ki teroriste podpira v njihovih prizadevanjih ali jim omogoča, da bi prišli do orožja za množično uničevanje ali ga uporabili.

Pregled jedrskega stanja tudi poudarja tesno sodelovanje z našimi zavezniki po vsem svetu in zagotavlja našo trdno zavezanost k skupni varnosti. S svojimi partnerji bomo sodelovali pri krepitvi regionalnih varnostnih struktur, kot je na primer protiraketna obramba, in drugih konvencionalnih vojaških sredstev. ZDA bodo še naprej ohranjale varno in učinkovito jedrsko preventivo - zase in za svoje zaveznike -, vse dokler bodo ta orožja obstajala kjerkoli na svetu.

Širjenje jedrskega orožja in terorizem sta globalna izziva in zahtevata globalni odgovor. Zato je predsednik Obama voditelje z vsega sveta povabil v Washington na globalni jedrski vrh in bo poskušal dobiti zagotovila vseh držav - še posebno tistih, ki uživajo prednosti uporabe jedrske energije za civilne namene -, da se bodo zavzele za ustavitev širjenja jedrskega orožja in za zavarovanje občutljivih jedrskih materialov. Če bi se teroristi dokopali do teh nevarnih snovi, bodo rezultati bolj strašni, kot si jih je mogoče predstavljati.

Vsi narodi se morajo zavedati, da režim neširjenja jedrskega orožja ne more preživeti, če tisti, ki ga kršijo, za svoja dejanja ostanejo nekaznovani. Zaradi tega si prizadevamo, da bi dosegli mednarodno soglasje glede korakov, ki bi prepričali iranske voditelje, da zamenjajo smer. Med njimi so tudi nove sankcije varnostnega sveta OZN, ki bodo dodatno osvetlile njihovo izbiro med izpolnjevanjem obveznosti ali vedno večjo izolacijo in bolečimi posledicami. Kar se tiče Severne Koreje, ji še naprej sporočamo, da samo vrnitev za pogajalsko mizo ne zadošča. Pjongjang mora nepreklicno stopiti v smeri popolne in preverljive jedrske razorožitve, če želi normalne odnose z ZDA, brez sankcij.

Vsi ti koraki, vsi naši sporazumi, srečanja na vrhu in sankcije imajo isti cilj: povečanje varnosti za ZDA, naše zaveznike in ljudi povsod po svetu.

Lanskega aprila je predsednik Obama stal na praških Hradčanih in pozival svet k iskanju prihodnosti brez jedrske nevarnosti, ki visi nad nami že več kot pol stoletja. To je podvig, za katerega je potrebno celo življenje, če ne še več. Toda že danes, leto dni pozneje, dejansko napredujemo proti temu cilju.