4v objektivu Vlade 1990-2010

Ali Žerdin

6intervju Dr. Darij Zadnikar, filozof

Maja Čepin Čander

9intro drugič Koncertni klavir na bojnem polju

Ali Žerdin

10ljudje z ozadjem Elko Hudorovac, prvi romski svetnik v občini Grosuplje

Mojca Zorko

11kolumna Važno je biti ex-yu, Jezus v Dubrovniku

Goran Vojnović, Boris Dežulović

12intervju Katarina Kresal, predsednica LDS

Vojko Flegar, Meta Roglič

15novi START kot vložek v washingtonski jedrski vrh Zbiranje pobud za novo jedrsko varnost

Dejan Kovač

16ZDA Uresničevanje strategije

Hillary Rodham Clinton

17Anglija Z majhnega otoka z dolgimi raketami

Brane Kastelic

18reportaža Križanje v San Fernandu

Aleš Kocjan

24intervju Boris Pintar, pisatelj

Nina Kokelj, Saša Rakef

26fenomeni Ivan Peternelj, Alan Suban, Jimi Hendrix

Andrej Lutman, Blaž Petkovič, Gregor Bauman

28intervju Jure Miklavc, oblikovalec

Tanja Lesničar - Pučko

31satira Nekateri so res nemogoči, Talentov polna Slovenija

Zoran Senković, T. Zgaga