Konferenco je odprl Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta RS in pobudnik Sveta za inovativno družbo, sledila je predstavitev InCo gibanja kot družbene inovacije, o čemer je spregovorila Violeta Bulc iz Vibacoma, glavno predavanje na temo sistematskega pristopa k zavestnemu soustvarjanju družbene prihodnosti pa je vodila Tadeja Jere Lazanski, prodekanja za mednarodne odnose na Fakulteti za turistične študije. Otvoritvenim nagovorom je sledila slavnostna podelitev nagrade InJo 2010 za najboljše prispevke o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju. Najprej so priznanja prejeli osnovnošolci, dijaki študenti in interni komunikatorji, nagrado za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih pa je prejela Edita Cetinski Malnar iz RTV Slovenija za prispevek o dr. Urošu Mercu iz podjetja Bisol v oddaji Prava ideja. Podelili so tudi dve posebni priznanji za sistematičen pristop k dviganju inovacijske zavesti v slovenskih medijih v letu 2009, in sicer sta šli lovoriki časniku Dnevnik za sistematično komuniciranje o slovenskih gazelah in Financam za rubriko Lomilci krize.

V sklopu konference se je odvila tudi 2. nacionalna delavnica o inovacijskem komuniciranju za mlade, na kateri so mladi odkrivali inovativnost pri svojih vrstnikih in o njih pripravljali zgodbe po načelih inovacijskega komuniciranja. Konferenca je namreč, kot poudarja Bulčeva, pobudnica in koordinatorka InCo, prostor medstrukturnega dialoga za razvoj novih pogledov, pristopov in orodij za spodbujanje ustvarjalnosti in uvajanje inovativnosti. Debatni del so pripravili v obliki vozlišč. Ta so potekala vzporedno, vendar so lahko na osnovi kroženja vsi udeleženci sodelovali na vseh vozliščih.
Na vozlišču z naslovom Družbene inovacije so pregovorili o vlogi civilne družbe pri razvoju inovativnega prostora, na vozlišču Poslovne inovacije o vlogi inovativnih storitev in poslovnih modelov pri uspešnosti podjetij, na vozlišču Inovativni posameznik so razpravljali o vlogi izobraževalnega sistema pri razvoju inovativnega posameznika, vozlišče Inovativna družba pa je združila razpravljavce o vlogi novinarjev pri razvoju inovativne družbe.