Posamezniki in najrazličnejše organizacije iz Občine Brezovica smo že pred desetletji s prostovolnim delom po zgledu gasilcev in Cerkve izpeljali mnogo čistilnih akcij in smo veseli, da so se te pred leti povezale v enotno akcijo občin katerim je skupno Ljubljansko barje.

Prav tako smo tudi veseli,da se je zgodil premik na državnem nivoju, čeprav bi morala taka akcija v prihodnje potekati v času ko vegetacija še počiva.


Dosedanje izkušnje so pokazale, da je pobiranje smeti vendarle šele prvi korak in smo temu vsako leto dodali tudi nasipanje cest.

Najpomembnejša pri vsem pa je ekologija medsebojnih odnosov tako med sosedi kot tudi med različnomislečimi.

UO ŠKTD Lokvanj je zato na svoji 42. seji 7.4. sprejel tudi sklep, da tako kot vsdako leto do sedaj povabimo vse KS, podjetnike, kmete, lovce, ribiče in druge, da v okviru akcije 17.4. "Očistimo Slovenijo v 1 dnevu", podobno kot prejšnja leta, skupaj poberemo še preostale smeti in nasujemo poljske poti ter odpravimo moteče točke v naseljih in drugod.

Tako bodo praznovanja na Jurjevo, Markovo, 27. april in 1. maj ter življenje v naprej še velko lepše in bolj varno za vse!

Drago Stanovnik
http://ticinlokvanj.blog.siol.net