Romska skupnost je tudi v Sloveniji zaradi dolgotrajne izključenosti iz družbe pogosto žrtev predsodkov, ki spodbujajo različne oblike diskriminatornih praks, je prepričana Čebašek Travnikova.

Za čim boljšo vključitev pripadnikov te skupnosti v vsakdanje življenje so po njenih ocenah najbolj pomembne aktivnosti na področjih predšolske vzgoje in izobraževanja, reševanja bivanjskih in zaposlitvenih problemov.

Glede tega daje veliko upanja in obveznosti za organe državne in lokalnih skupnosti nedavno sprejeti Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2010-2015, meni varuhinja. Z zakonom o romski skupnosti so bili dani pogoji za ustanovitev Sveta romske skupnosti, v okviru katerega lahko izražajo in oblikujejo svoje zahteve in interese in jih uveljavljajo v dialogu z drugimi organi. S tem se, kot poudarja Čebašek Travnikova, del odgovornosti za reševanje položaja romske skupnosti prenaša tudi nanje.

Ob tem pa Varuh izraža razočaranje, ker glede tega zakon o Romski skupnosti ni dovolj upošteval raznolikosti in dinamike pri organiziranju Romov v Sloveniji. Zaradi tega je opaziti nekatere nove napetosti in nesoglasja znotraj romske skupnosti, "ki nikomur niso v korist in ne prispevajo k hitrejšemu reševanju vprašanj, s katerimi se soočajo". Prav zato je varuhinja določbo o sestavi sveta romske skupnosti dala v presojo ustavnemu sodišču, pojasnjuje.

Ob današnjem dnevu Romov Čebašek Travnikova opozarja tudi na vedno bolj razširjene pojave izrazov nestrpnosti in sovraštva do pripadnikov Romske skupnosti, zlasti na spletu, "ki so pogosto posledica nepoznavanja, predsodkov in stereotipov o tej skupnosti". Takšno širjenje nestrpnosti lahko glede na primere v zgodovini vodi do odkritega nasilja, še meni varuhinja.

Zato pričakuje, da se bodo pristojni organi na takšne pojave odzivali hitro in jih upoštevali kot resno grožnjo sožitju v družbi.