Cilj projekta je okrepljena podpora internacionalizaciji slovenskih malih in srednje velikih podjetij, pa tudi mreženje med slovenskimi podjetji zunaj slovenskih meja. japti sicer omenjene klube finančno podpira od leta 2008, ko je pilotno vzpostavil sodelovanje s šestimi poslovnimi klubi, lani je nadaljeval z enajstimi klubi, letos pa nameravajo podpreti od petnajst do dvajset klubov. Slovenski poslovni klubi v tujini so namreč dobri promotorji slovenskega gospodarstva, s sodelovanjem med slovenskimi podjetji, ki že poslujejo na določenem tujem trgu, in tistimi, ki tja šele vstopajo, pa Japti pospešuje mreženje in prenos informacij ter znanje med slovenskimi podjetji tudi zunaj meja Slovenije. Letos se projektu obeta še nekaj novosti, in sicer naj bi med pogodbene obveznosti slovenskih poslovnih klubov prešle tudi nekatere aktivnosti, ki jih izvajajo predstavništva slovenskega gospodarstva Japti v tujini.