Podatki, ki jih je predstavila Ljudmila Medved iz slovenjgraške območne enote zavoda za gozdove, pa kažejo, da Korošci še zdaleč niso tako okoljevarstveno zavedni, da jim o odpadkih ne bi bilo treba več kaj vedeti. Gozdarji sicer opažajo, da ljudje odpadkov v gozdove ne odlagajo tako množično kot pred leti, vseeno pa imajo evidentiranih 110 divjih odlagališč, ki so v gozdovih, na obrežjih rek in potokov.

"Odpadki so odtis našega življenja, puščamo jih, kjer živimo. Gozd je blažilec, vendar ni imun za vplive, ki jih povzroči človeško ravnanje," je dejala Medvedova in spomnila, da se je v zgornji Mežiški dolini še ne tako dolgo nazaj posušilo več hektarjev gozda zaradi emisij iz žerjavske topilnice svinca. Trenutno gozd na Riflovem vrhu v občini Prevalje ogroža zapredkarica, ki je naletela na ugodne klimatske razmere.

Direktor komunalnega podjetja Slovenj Gradec Edvard Pušnik, ki meni, da so v Slovenj Gradcu pri skrbi za odpadke bolj napredni kot v marsikateri drugi občini, je izpostavil ločeno zbiranje odpadkov, ki so se ga lotili poleg zbiranja v ekoloških otokih in dveh zbirnih centrih tudi z ločevanjem na mokre in suhe odpadke. V nekaterih zaselkih so novost že uvedli, v celoti pa bo za občane v Slovenj Gradcu in Mislinji uvedena do konca leta. Prebivalstvo opremljajo z dvema različnima smetnjakoma, da lahko v enega odložijo vse, kar je suho, uporabno in čisto, v drugega pa umazane odpadke, ostanke hrane, embalaže in drugo. Pušnik meni, da bo s tem olajšano delo prebiranja v novem regijskem centru za ravnanje z odpadki (Kocerod) in da se bo na ta način zbralo več odpadkov za recikliranje. Na Koroškem si namreč nihče ne dela utvare, da bi ljudje v ekološke otoke prinesli toliko ločeno zbranih odpadkov, da bi bilo recikliranje v Kocerodu ekonomsko utemeljeno. Pušnik je še napovedal, da bodo do konca leta s hribovskih zaselkov umaknili velike zabojnike, ki sprejmejo 5 kubičnih metrov odpadkov, saj opažajo, da je ta rešitev zbiranja postala neučinkovita in da odpadke v te posode vozijo tudi ljudje iz sosednjih občin.