Odprti datotečni formati omogočajo uporabnikom, da računalniške datoteke nemoteno izmenjujejo ne glede na aplikacijo oziroma program, s katerim so bile ustvarjene. Dokumenti so na ta način neodvisni od aplikacij - na tem temelji tudi načelo svobode dokumentov.

"Osnovna ideja odprtih standardov in odprtih formatov je, da je vsem dostopna uporaba teh formatov, tudi več desetletij po nastanku datoteke. Svetovni dan svobode dokumentov je namenjen temu, da se širšo javnost obvesti o pomembnosti varovanja podatkov prek odprtih standardov in prostih formatov," je za STA pojasnil koordinator FSFE Fellowship skupine za Slovenijo Matija Šuklje.

Skupina slovenskih podpornikov neprofitne evropske organizacije za osveščanje o pomenu proste programske opreme Free Software Foundation Europe (FSFE) bo danes pripravila nekaj predavanj in okroglo mizo, poleg tega bo kot posebno priznanje za dosežke na tem področju Vrhovnemu sodišču RS podelila torto.

FSFE Fellowship skupina za Slovenijo bo sodišču priznanje podelila ne zgolj zaradi uporabe odprtih formatov, ampak tudi "zelo velikopoteznih in tehtnih odločitev, kako čim bolje izrabljati odprte formate, standarde in kodo".

Stališče organizacije FSFE je, da so pravice do uporabe, proučevanja, deljenja programske opreme z ostalimi in do izboljševanja programske opreme nujne za enakopravno participacijo v informacijski dobi. Njihovo poslanstvo je, da širijo razumevanje o prosti programski opremi in iščemo podporo v političnih in pravnih krogih ter v družbi nasploh.

Delovanje organizacije FSFE omogočajo prostovoljni prispevki, predvsem prispevki tako imenovani Bratovščini FSFE, katere podružnica se ustanavlja tudi v Sloveniji in trenutno nastopa pod imenom FSFE Fellowship skupina Slovenija.