Pismo Mihe Brejca (M. B.) 19. marca pod zgornjim naslovom zahteva daljši odgovor. Na kratko, 11. februarja sem napisal Odlikovanje Ertla je zopet zagledalo luč sveta. V njem sem Janši očital farizejstvo, ker je obsojal predsednika dr. Danila Türka, sam pa je sprejel v SDS in postavil za podpredsednika M. B., ki je bil v preteklosti Mačku verjetno zanesljivejši kot Tomaž Ertl. Omenil sem, da je bil M. B. visok oficir v brigadi, ki je ščitila Mačka in CK ZKS, in da je imel funkcijo vodje varnostne službe brigade. Pozneje je bil šef VIS-a, naslednice Udbe. Kot tak je nadzoroval celotno trgovino z orožjem (Janšo, Bavčarja in drugih).

Na to je reagiral M. B. (19. februarja) in mi očital laž ter zahteval, da svoje trditve dokažem ali se javno opravičim. V pismu (24. februarja) sem kot dokaze navedel tri članke v medijih in tri knjige, ki so obravnavale trgovino z orožjem ter navedle številne faksimile. V Frangeževi knjigi Orožarski tajkuni (2008), ki obsega 714 strani, so na straneh 33 do 84 objavljeni faksimili, kjer beremo, da je M. B. obmejnim organom odrejal, da ne kontrolirajo transportov z orožjem pri prestopih v Slovenijo ali iz nje. Na strani 704 piše: "Vse tako pridobljene ugotovitve (trgovine z orožjem, op. p.) naj bi bile uničene še pred odhodom dr. Mihe Brejca iz VIS-a."

Na to pismo si je upal M. B. 19. marca v Dnevniku napisati: "Upal sem, da bo g. Čanžek prenehal nerazumno in nizkotno početje, ker pa še kar vztraja, mi ne preostane drugega, kot da vso zadevo predam sodišču." G. Brejc, na sodišče bi morali Vi, ne jaz, saj nismo partijska država. Še niste zaznali, da smo pravna država? Mar ne veste, da je Slovenija v EU, in ne več v komunizmu? Kako ste mogli kot evropski poslanec spregledati to dejstvo?

P. S.: Podobna obnašanja poznamo iz zgodovine nemške države po prvi svetovni vojni, ko so tam začeli uvajati njim nepoznano demokracijo. To je doba tako imenovane Weimarske republike (od 1919 do 1933). Poleg neznanja vladati je demokratsko izvoljeno vlado zatekla še huda gospodarska kriza. To je bilo ugodno okolje za totalitarno usmerjena gibanja, ki so izigrala neodločno in boječo vlado. Iz tega se je rodil nacizem. Njegov prihod na oblast prek demokratičnih volitev 1933 je pomenil smrt demokraciji. Nastala je diktatura in končno druga svetovna vojna.

Nas nove razmere v Sloveniji ne spominjajo na "Weimarsko republiko"? Imamo vlado, ki ne ve, kaj hoče. V vladi je veliko birokratov, ki poznajo gospodarstvo le iz računalnika, sami pa niso še nikoli služili kruha z lastnimi in poštenimi rokami. Imamo težko gospodarsko krizo. Večino podjetij vodijo večji ali manjši pohlepni "tajkuni", ki so "pozabili", kaj je socialno tržno gospodarstvo. V opoziciji imamo Janeza Janšo, znanega po neusmiljeni in trdi roki, ki že kliče po "Drugi republiki".

Bodimo previdni, ne podajmo se na "weimarsko pot". Tudi Nemci leta 1933 niso vedeli, kaj jih bo vse čakalo. Namesto "Sieg Heil" so dobili poraz in gospodarsko uničenje.

Dr. Ludvik Čanžek

Ljubljana