"NLB, DBS in SKB nam niso blokirale računov, temveč so zasegle sredstva zaradi izvršbe. Na drugi stopnji smo namreč izgubili tožbo podizvajalcev iz leta 1999 oziroma 2000 v višini 137.000 evrov, vendar pa smo na sodbo vložili revizijo in predlog za odlog izvršbe," pojasnjuje Damijan Janković in dodaja, da imajo prav zaradi te tožbe že več mesecev blokiran račun pri Hypo banki.

Electa, ki je v lasti Damijana in Jureta Jankovića, je imela konec leta 2008 46 milijonov evrov sredstev in le 1,36 milijona evrov kapitala, po besedah Jankovića pa so lani poslovali z dobičkom in imeli pozitivni kapital. Med večjimi naložbami Electe so njen 1,3-odstotni delež Pivovarne Laško, 0,6-odstotni delež Mercatorja in 0,4-odstotni delež Save Re, poleg tega pa ima Electa v lasti tudi 95 odstotkov Hotela Jelovica Bled, polovico družb Sar, Composite, Grajski vrt in Oxina ter večje deleže v Portinvestu, BTC - Kratochwillu, Medialabu in družbi Luna Park v likvidaciji.