Slovenska vojska bo 10. aprila očistila enega večjih divjih odlagališč na Vrhniki, kjer "bo koristen" tudi sam predsednik Türk, kot je obljubil. V tej "pilotni akciji" bodo prostovoljci in vojaki na praktičnem primeru pokazali, kako bo potekalo čiščenje 17. aprila. "Ta pilotna akcija bo iz logističnega vidika izrednega pomena, saj bomo na podlagi pridobljenih podatkov znali predvideti potrebe, časovnico in morebitne logistične težave," je povedal Janez Matos, eden od organizatorjev in vodja kartiranja divjih odlagališč.

Direkcija Republike Slovenije za ceste bo očistila obcestne dele, direktor Gregor Ficko pa je vsem občinam v Sloveniji že ponudil pomoč pri odvozu zbranih odpadkov na deponije na dan akcije. Pomagala bo tudi policija, ki bo začela izvajati poostrene represivne ukrepe zoper storilce kaznivih dejanj, ki povzročijo hujše posledice za okolje ter ogrozijo življenje ljudi in njihovo premoženje, je obljubil generalni direktor policije Janko Goršek. Na dan akcije bodo zagotavljali večjo varnost in pretočnost prometa in opozarjali na nevarnosti ter skrbeli za javni red in mir.

Še več, kot je povedala Polonca Štritof, ena izmed organizatork, so se jim poleg naštetih pridružile skoraj vse ključne krovne nevladne organizacije, z vsakim dnem pa se veča tudi podpora na lokalni ravni, saj jih podpira že 60 odstotkov vseh občin.

Vsi, ki se še niste vključili v akcijo, pa bi se radi, lahko to storite na spletni strani www.ocistimo.si.