Certifikat Družini prijazno podjetje je princip upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne ekonomske učinke.

V letošnjem letu bo prva generacija podjetij, ki so vstopila v postopek pridobitve certifikata v letu 2007, pridobila polni certifikat Družini prijazno podjetje. To pomeni, da bodo v polnem obsegu implementirali na začetku postopka izbrane ukrepe za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih. 

Več informacij o certifikatu in možnosti vključitve v postopek je na uradni spletni strani: www.certifikatdpp.si. Certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje Ekvilib Inštitut, skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve RS.