Kot so 12. marca povedali na policiji, namreč na podlagi izsledkov preiskave dogajanja na Oražnovi ulici in mnenj strokovnih inštitucij utemeljenega suma, da so bili psi Saše Baričeviča spolno zlorabljeni, ni mogoče ne potrditi ne zavreči.

Na podlagi zbranih obvestil tudi ni bil podan sum o morebitnem umoru ali uboju Saše Baričeviča, prav tako pa tudi ne sum, da bi bila na kraju navzoča še kakšna oseba. Iz poročila Inštituta za sodno medicino v Ljubljani je tudi razvidno, da psi pred smrtjo niso bili omamljeni.

Odločitev okrožne državne tožilke je zadnje dejanje v aferi z bulmastifi, ki so 2. februarja napadli in ubili svojega lastnika, zdravnika Sašo Baričeviča. V javnosti se je v naslednjih tednih špekuliralo tako o kršitvah pristojnih organov, ki so pse vrnili lastniku, povezavah pokojnega Baričeviča s politično elito kot tudi o domnevah o spolnem nasilju nad živalmi.