V okviru čistilne akcije bo Slovenska vojska očistila tudi osrednje vadišče Poček pri Postojni, pojasnjujejo na ministrstvu in dodajajo, da bo Slovenska vojska tako organizatorjem okoljske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu predstavila logistične in organizacijske izzive, s katerimi se bo soočila med vseslovensko čistilno akcijo 17. aprila.

Divje odlagališče na zemljišču ob Vojašnici Novo mesto bodo očistili pripadniki 14. inženirskega bataljona iz Novega mesta, divje odlagališče na nekdanjem vojaškem poligonu Strmica nad Vrhniko pa pripadniki 5. obveščevalno-izvidniškega bataljona in 11. bataljona zvez z Vrhnike.

Osrednje vadišče Slovenske vojske Poček pri Postojni bodo očistili pripadniki in pripadnice poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

V čistilni akciji bo 10. aprila sodelovalo do 250 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Zbrane odpadke bo Slovenska vojska dostavila do zbirnih mest, od koder jih bodo odpeljala lokalna komunalna podjetja. Najdišča nevarnih in gradbenih odpadkov se bodo med čistilnimi akcijami le popisala in o tem bodo obveščene pristojne inšpekcijske službe.

Slovenska vojska bo v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu sodelovala tudi v soboto, 17. aprila. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske bodo v okviru akcije očistili zemljišča, ki so v lasti ministrstva za obrambo, vojašnice in druge objekte Slovenske vojske ter neposredno okolico njenih objektov.