Jelinčiča je leta 2005 motilo, da lahko avstrijsko podjetje Alpine Bau sodeluje na razpisih za gradnjo slovenskih avtocest. "Dejstvo je namreč, da nekateri izvajalci nimajo nikakršnih dovoljenj za izvajanje del celo v domačih deželah, kandidirajo pa lahko na naših, slovenskih razpisih. V tem primeru gre za podjetje Alpine Bau iz Avstrije, ki ima prepoved sodelovanja na javnih razpisih doma v Avstriji in v Zvezni republiki Nemčiji," je Jelinčič zapisal v poslanskem vprašanju 9. avgusta 2005. Ministrstvo za promet je Jelinčiču poslalo splošen odgovor o principih sodelovanja na javnih razpisih za gradnjo avtocest.

Minili sta dve leti in podjetje Alpine Bau GmbH, Salzburg, podružnica Celje, je 7. septembra 2007 kot družbenik vstopilo v Jelinčičev aeronavtični muzej, po naših podatkih pa so ob vstopu vplačali 20.000 evrov. Po tistem se je odnos Jelinčiča do tega tujega izvajalca spremenil. V naslednjem poslanskem vprašanju je Alpine Bau branil, češ da ima najnižje cene.

V vprašanju prometnemu ministrstvu z 9. februarja 2009 je zapisal, da je komisija ministrstva za promet ob ocenjevanju ponudb za predor Markovec "v primeru ponudbe J. V. CPM, d. d., Maribor + Alpine Bau GmbH Avstrija, v dopisu za dopolnitev ponudbe navedla, da pri izkopnih delih ugotavljajo neobičajno nizko ponudbo za izkopna dela." Jelinčič je zato zapisal: "V poslanski skupini SNS se sprašujemo, zakaj je nizka cena neobičajna? Še posebno je to nerazumljivo v času krize, ko bi morali vsi gledati na najnižjo ceno vsakega javnega naročila, v kolikor je kvaliteta zagotovljena. Ne razumemo, da je nizka cena neprimerna, kar posredno navaja človeka na misel, da bi morale biti cene visoke, kajti le tako bi si lahko kakšni subjekti delili višek denarja. Ministra za promet sprašujem, ali se mu takšno ravnanje s strani komisije ne zdi sumljivo? Človek bi pomislil, da gre za namerno izločanje ostalih ponudnikov, ker je izvajalec že vnaprej dogovorjen. Misel gre tudi na to, da se je morda kdo že dogovoril o delitvi državnega 'plena'."

Ministrstvo za promet je Jelinčiču v odgovor citiralo zakon o javnem naročanju, ki pravi, da "če naročnik meni, da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila glede na blago, gradnje ali storitve, mora naročnik, preden zavrne takšno ponudbo, pisno zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe". Na spletni strani Alpine Bau je sicer zdaj novica, da so začeli graditi predor Markovec.