Najprej bi zgradili bazen

Z izdelavo investicijske dokumentacije so želeli, poudarjajo na občini, pridobiti oceno, kaj bi športni park prinesel gospodarstvu, turizmu in razvoju športa in rekreacije, ter finančne ocene naložbe in njenega obratovanja. Hkrati zbirajo tudi predloge za spremljevalne dejavnosti, ki bi jih poleg bazena še lahko vseboval športni park. O vsem tem bodo po dogovoru na marčevski seji občinskega sveta obširno spregovorili na junijski seji, do takrat bo znana tudi uradna cenitev zemljišč, ki jih bo potrebno odkupiti od 13 lastnikov zemljišč na tem območju. Na začetku januarja so jih na občini že poprosili za njihovo stališče oziroma pogoje morebitne prodaje zemljišč.

Športni park Kamnik naj bi po načrtih in pripravljeni finančni konstrukciji gradili dvofazno. Najprej bazen ter wellness in fitness program, hotel s pripadajočimi programi pa v drugi etapi. Ocenjena vrednost naložbe, ki vključuje gradbeno-obrtna in izvedbena dela, vrednost opreme ter urejanje okolice, znaša 9,572.543 evrov. V ceni ni stroškov odkupa zemljišč, projektive, vrednosti komunalnega prispevka ter taks, nadzora in inženiringa. Slaba polovica vsote je namenjena za športni garni hotel, bazenski program s skupnimi prostori pa naj bi stal približno 3,5 milijona evrov. Ureditev okolice (dostop, parkirišča) naj bi stala še dobrih 200.000 evrov.

Sodelovali bodo na razpisih

Za gradnjo bazena nameravajo na občini sodelovati na vsakoletnem javnem razpisu šolskega ministrstva za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture, za kar mora biti športna infrastruktura v lasti občine. Računajo tudi na javni razpis dviga konkurenčnosti turističnega gospodarstva na gospodarskem ministrstvu in javni razpis za sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj, ki bo objavljen najverjetneje konec leta 2010 ali pa v 2011.