Zavod je s pomočjo civilne družbe, podpore gasilskih organizacij in ne nazadnje s prizadevanjem Metalovega direktorja Ivana Gradišnika, ta je zastavil besedo v družbah, ki pogodb niso sklenile, ostal pri življenju za leto 2010. Nadaljnja usoda ostaja negotova. Župani koroških občin predloga, da bi zavod finančno podprli, te dni niso niti sprejeli niti zavrnili.

Če ne bo poklicnih gasilcev, bodo morali delo prevzeti prostovoljci

Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) mag. Boris Balant opozarja, da bi ukinitev ravenskega zavoda poklicnih gasilcev posledično pomenila, da bi morala podjetja (teh je samo na območju bivše železarne okoli 50) po predpisih ustanoviti lastne gasilske enote, na ravni občine pa bi morali prostovoljci prevzeti vse naloge, ki jih kot koncesionar zdaj opravlja zavod.

"S strani države je pomembno, da ohranimo pozitiven odnos do poklicnih gasilskih zavodov in profesionalnim gasilcem priznavamo strokovnost. Vezani smo na 44 gasilskih enot širšega pomena in na 13 poklicnih enot s posebno koncesijo za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah na cestnem in železniškem omrežju, ob nesrečah z vodami in nevarnimi snovmi. Takšne naloge iz koncesije opravljajo tudi poklicni gasilci ravenskega zavoda in če bi zavod ukinili, bi morali razmisliti o drugi enoti, ki bi opravljala te naloge," pravi Balant. Ravenski zavod je lani od URSZR prejel 54.800 evrov oziroma dobrih deset tisoč več kot leto poprej, največji delež pa so prispevale občina Ravne in družbi Metal ter Petrol Energetika.

Balant: Aktualni zakon o gasilstvu je ustrezen

Naloge in status gasilstva v Sloveniji ureja zakon o gasilstvu. Kot pravi Balant, ta zakon natančno določa možnosti organiziranosti in naloge gasilske službe. Določene pa so tudi naloge občine in države. Občina je dolžna zagotavljati organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva, država pa delovanje gasilskega sistema s sofinanciranjem nekaterih dejavnosti, omogoča delovanje gasilske šole in je pristojna za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. "Urejenost poklicnega gasilstva v Sloveniji je v omenjenem zakonu ustrezno določena," meni Balant. Nekatere občine se stroškov za gasilstvo otepajo, nasploh pa velja, da naj bi občine za gasilstvo namenjale okoli 3 odstotke proračuna.