Celoten prihodek Unicredit Banke Slovenija, ki je del mednarodne skupine Unicredit, je lani ostal na ravni iz leta 2008 in je dosegel 64,54 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja se je v primerjavi z letom prej znižal za 12 odstotkov, dobiček pred davki pa se je prepolovil, saj je leta 2008 znašal 23,52 milijona evrov. Banka je lani oblikovala za 15,6 milijona evrov rezervacij za slabitve terjatev, medtem ko so oslabitve leto prej znašale 6,9 milijona evrov, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal Arhar.

Unicredit Banka Slovenija je bilančno vsoto lani povečala za 13 odstotkov na 3,27 milijarde evrov. To jo po višini bilančne vsote postavlja na četrto mesto med bankami v Sloveniji. Kot je poudaril Arhar, pa se banka na prvo mesto uvršča na področju poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, pri poslovanju na Ljubljanski borzi in na področju skrbniških poslov.

Krediti podjetjem so se lani v primerjavi z letom 2008 zmanjšali za 2,5 odstotka na 1,18 milijarde evrov. Banka se je po Arharjevih besedah lani osredotočila zlasti na kreditiranje ostalega bančnega sektorja (+65 odstotkov), kreditiranje javnega sektorja (+67 odstotkov) in na kreditiranje prebivalstva (+14 odstotkov).

Pri slednjem je po Arharjevih navedbah še veliko rezerv, saj je prebivalstvo v Sloveniji v primerjavi z Evropo še vedno malo zadolženo. "Tu je še pomembna baza in to bo generator, ki bo v prihodnje vplival na investicije," je orisal. Po njegovem mnenju so ravno investicije pomembne za nadaljnji razvoj, saj te prinašajo nova delovna mesta in rast.

Banka, katere aktivnost je bila lani iskanje rešitev za podaljševanje financiranja iz kratkoročnega v srednje- in dolgoročno financiranje, se bo tudi letos skupaj s podjetji osredotočila na iskanje rešitev za obstoječe in nove investicije. "Prva dva letošnja meseca prinašata nov optimizem in boljše rezultate," je dejal Arhar in napovedal, da bodo letos zmanjšali oslabitve, dobiček iz poslovanja in dobiček pred davki pa se bosta bistveno povečala.

Kot je še dodal, je banka lani za štiri odstotke znižala stroške, stroški dela pa so kljub povečanju števila zaposlenih ostali na enaki ravni kot leto prej. Obrestni prihodki so se lani v primerjavi z letom 2008 zmanjšali za 14 odstotkov na 39 milijonov evrov, medtem ko so se neobrestni prihodki povečali za 16 odstotkov na 25,4 milijona evrov.

Član uprave Janko Medja je povedal, da je banka lani zelo dobro poslovala na področju poslovanja s podjetij. Za letos pa je dejal, da želijo biti banka, "ki dosega trajnostno rast, ki ustvarja dodano vrednost in prevzema sprejemljiva tveganja". Po njegovem mnenju bo letos kriza prizadela še nekatere sektorje, morda bo sledil še drugi val skorajšnje recesije, sicer pa po njegovih besedah obstaja veliko razlogov za optimizem, zato v banki pričakujejo stabilno rast.