"To so storili kljub posebnemu pismu predsednice SKEI Slovenije Lidije Jerkič, s čimer so nam onemogočili udeležbo na sestanku stavkovnega odbora sindikalne podružnice SKEI v družbi. To pomeni grobo kršitev obveznosti delodajalca, da omogoči zunanjim sindikalnim predstavnikom strokovno pomoč ter sodelovanje s stavkovnim odborom podjetja," so sporočili iz sindikata SKEI Podravje.

Okoli 370 zaposlenim v mariborskem podjetju je prekipelo že preteklo sredo, ko so zaradi novih prerazporeditev delovnega časa in prenizkih plač za nekaj ur ustavili delo. Sicer pa vodstvo podjetja napoved stavke preseneča, saj so po njihovih trditvah za nezadovoljstvo delavcev izvedeli šele, ko jih je sindikat soočil s stavkovnimi zahtevami.

Kot trdijo v podjetju, so v skladu z zakonom delavce pravočasno obvestili o prerazporeditvi delovnega časa, zaposleni in sindikat pa v za to predvidenem času niso ugovarjali. Ne strinjajo se niti z očitki o nizkih plačah, ob tem pa so lani zaposlenim izplačali božičnico ter maksimalen regres v višini 997 evrov bruto, kar je po njihovem precej več kot ostala podjetja v panogi.

Bogdan Ivanovič iz sindikata SKEI Podravje je dejal, da je podjetje v letu 2008 beležilo dvoodstotno rast plač, pri čemer pa se je produktivnost povečala kar za 40 odstotkov. "Povprečna plača v Palfingerju je leta 2008 znašala 1191 evrov bruto, povprečna bruto plača v dejavnosti pa 1261 evrov, kar pomeni, da je že takrat podjetje na področju plač zaostajalo za skoraj šest odstotkov," je še pojasnil Ivanovič in dodal, da se je ta razlika lani še povečala.

Kot je še dejal, je izpeljava stavke odvisna od izida pogajalskega sestanka. "Če bo delodajalec ponudil kaj sprejemljivega, bomo o mnenju povprašali delavce, če bo sprejel vse zahteve, bomo podpisali sporazum in bo stavka preklicana. Če pa ne bo ponudil nič, bomo stavko skoraj zagotovo izpeljali v četrtek," je dejal Ivanovič.