Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil poslanec SDS Miro Petek, gre glede na to, kaj vse se je kasneje dogajalo okrog Rimskih toplic, tudi za sum koruptivnih dejanj. Poudaril je, da so v poslanski skupini SDS te dni dobili dodatne dokumente, ki kažejo, da je prišlo od leta 1999 do 2004 za sume velikih koruptivnih dejanj Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, in sicer od razpisov do cenitev premoženj v Rimskih toplicah ter podanih soglasij za posojila.

Bukovčeva je bila v začetku februarja, ko so psi umorili lastnika Saša Baričeviča, solastnika medicinskega centra Barsos, med prvimi na kraju dogodka. Ob tem je pojasnila, da je že 15 let družinska prijateljica Baričevičevih.

Bukovčeva očitke odločno zavrnila

Bukovčeva je očitke v sporočilu za javnost že odločno zavrnila. Poudarila je, da pogodba o najemu zdravilišča ni bila podpisana v času, ko je bila vršilka dolžnosti direktorice Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, saj investitor ni predložil zaključene finančne konstrukcije.

Zagotovila je, da je bila v njenem mandatu na čelu agencije zagotovljena "tako zakonitost kot preglednost celotnega postopka za izbira investitorja". O vseh aktivnostih sta bila po njenih zagotovilih obveščena tako svet kot nadzorni odbor agencije, najmanj dvakrat na leto pa tudi vlada. "Zato odločno zavračam kakršnokoli pristranskost," je zapisala Bukovčeva in dodala, da ne more odgovarjati za kakršnekoli domnevne nepravilnosti v času po njenem odhodu iz agencije.

Po pojasnilih Bukovčeve ne drži niti informacija, da je v času vodenja agencije podpisala sklep, s katerim so izbrali Barsos za vlaganje v medicinsko rehabilitacijski center v Rimskih toplicah. Poudarila je, da je v skladu s sklepom vlade z 11. maja 2000 predpogodbo o oddaji nepremičnin Rimskih Toplic 15. maja tistega leta podpisal tedanji minister za finance Anton Rop.

Za direktorico agencije je bila Bukovčeva imenovana novembra 1997 in je bila vršilka dolžnosti do decembra 2000. Od junija 2000 do decembra 2000 je bila tudi državna sekretarka za proračun na ministrstvu za finance, februarja 2001 pa je bila imenovana za direktorico agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Kot so sporočili, je bil v času mandata Bukovčeve opravljen najprej informativni javni razpis, na podlagi izkazanega interesa za vlaganje v zdravilišče pa v skladu s sklepom vlade s 4. februarja 2000 tudi javni razpis za izbiro investitorja.

Na javni razpis sta prispeli dve ponudbi - ponudba podjetja Barsos in ponudba podjetja Biro Rija iz Murske Sobote. Odpiranje in pregled vlog je opravila komisija, sestavljena iz štirih zunanjih strokovnjakov ter dveh zaposlenih v agenciji. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Barsos, ki je doseglo 54,5 točke, medtem ko je drugouvrščeni ponudnik dosegel skupno 10,5 točk.

Agencija je pred javno objavo o izboru najugodnejšega ponudnika na javnem razpisu pisno seznanila vlado tako glede vodenja postopka kot tudi s sklepom komisije glede izbora najboljšega ponudnika. Vlada je nato z izborom soglašala.

SDS: Pogačnik naj odstavi državno sekretarko Bukovčevo

SDS kmetijskega ministra Milana Pogačnika poziva, naj odstavi Sonjo Bukovec z mesta državne sekretarke, saj je v času vodenja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo podpisala sklep, s katerim so izbrali Barsos Saše Baričeviča za vlaganje v medicinsko rehabilitacijski center v Rimskih toplicah. V SDS menijo, da gre za klientelizem.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil poslanec SDS Miro Petek, gre glede na to, kaj vse se je kasneje dogajalo okrog Rimskih toplic, tudi za sum koruptivnih dejanj.

Poudaril je, da so v poslanski skupini SDS te dni dobili dodatne dokumente, ki kažejo, da je prišlo od leta 1999 do 2004 za sume velikih koruptivnih dejanj Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, in sicer od razpisov do cenitev premoženj v Rimskih toplicah ter podanih soglasij za posojila.

Bukovčeva je bila v začetku februarja, ko so psi umorili lastnika Saša Baričeviča, solastnika medicinskega centra Barsos, med prvimi na kraju dogodka. Ob tem je pojasnila, da je že 15 let družinska prijateljica Baričevičevih.