Po naših informacijah tudi vedno več koalicijskih poslancev meni, da je minister Milan Pogačnik objektivno odgovoren za vrnitev nevarnih bulmastifov, ki so 2. februarja do smrti ogrizli lastnika Sašo Baričeviča, da razmere tudi na kmetijskem ministrstvu niso rožnate, pa kaže podatek, da ima Pogačnik v štirih mesecih že tretjega vodjo kabineta. Na začetku novembra mu je namreč v Kobilarno Lipica ušel Tomi Rumpf, ki ga je na položaju vodje kabineta nasledila Nina Baloh, pred tednom dni pa je vodenje kabineta prevzela Elena Del Fabro.

Minister Pogačnik v zvezi z bulmastifi stalno zavajajoče ponavlja, češ da so morali na ministrstvu pri odločanju o njihovi vrnitvi lastniku spoštovati odločbo upravnega sodišča, s katero je to 10. marca 2008 odpravilo odločbo veterinarskega inšpektorja o usmrtitvi Atlasa in Joy. Sodišče je ocenilo, da bi moral inšpektor uporabiti stari zakon o zaščiti živali, ne novega, ki je nastal po napadu na Stanislava Megliča in po začetku upravnega postopka v zvezi z nevarnimi psi. Ta postopek se je po Zalarjevih navedbah začel šele 13. februarja 2008, ko je veterinarski inšpektor izdal prvo upravno odločbo, zato Zalar zanika navedbe pravnika dr. Rajka Pirnata in upravnega inšpektorja Marijana Štrikerja, češ da je upravno sodišče pri odločanju o bulmastifih uporabilo napačni zakon.

Upravno sodišče je upravnemu organu naložilo, da pretehta, ali nevarnosti za okolico ni mogoče preprečiti drugače kot z usmrtitvijo živali. Boštjan Zalar je v publikaciji Pravna praksa (4. marec 2010) poudaril, da takšen napotek sodišča usmrtitve psov ni izključeval. V članku, v katerem je komentiral javne kritike o domnevno nezakoniti odločbi upravnega sodišča v tej zadevi, je Zalar med drugim zapisal: "Upravni organ (MKGP, op. p.) bi zato lahko v ponovnem postopku na podlagi kratke in ustrezno dokumentirane obrazložitve o naravi, pasmi, predvidenem okviru gibanja in zgodovini teh psov utemeljil, da nevarnosti v konkretnem primeru ni mogoče drugače preprečiti (kot z usmrtitvijo, op. p.)."

Da je imelo kmetijsko ministrstvo dovolj argumentov za to, da nevarnih bulmastifov Atlasa in Joy zaradi njunih številnih napadov na ljudi in druge živali ne vrne lastniku, pa smo podrobneje pisali že v včerajšnjem Dnevniku.