Na spletnem Državljanskem forumu Evropskega parlamenta je odprto moderirano spletno posvetovanje z naslovom "Nasilje nad ženskami – do kdaj še?" Posvetovanje bo potekalo do 30. junija 2010.

Namen in cilj spletnega posveta je evidentiranje in izmenjava mnenj, stališč in predlogov širše javnosti za izkoreninjenje neenakosti med spoloma na evropski ravni. Cilj spletnega posveta je oblikovati poročilo foruma, ki bo posredovano Odboru za pravice žensk in enakost spolov Evropskega parlamenta.

V anketi je pripravljenih nekaj izhodiščnih vprašanj, ki problematizirajo različne oblike nasilja nad ženskami, in sicer fizično, psihično, spolno in ekonomsko nasilje. Nadalje se problematika preusmeri k podajanju konkretnih predlogov za  učinkovitejše institucionalno delovanje na evropski ravni pri odpravljanju neenakosti med spoloma, eno izmed vprašanj pa se dotakne tudi problematike o učinkovitosti poslanke v Evropskem parlamentu?

Vzporedno s spletnim posvetovanjem poteka tudi kratka spletna anketa z vprašanje Na katerem področju družbe se vam zdi neenakost med spoloma največja?

Evropska poslanka Tanja Fajon bo poskušala tedensko odgovarjati na posredovane odgovore. Poročilo in izsledke spletnega foruma bo posredovala Odboru za pravice žensk in enakost spolov ter jih kot državljanska stališča predstavljala v Evropskem parlamentu. Sporočila naslovljena na poslanko objavite tako,da izberete povezavo ODGOVORI. Odprl se vam bo obrazec za vnos sporočila, v katerega vpišete vaše uporabniško ime oz. ime in priimek (v primeru, da želite ostani anonimni, pa vpišite ime Gost), naslov sporočila, potrditveno kodo in vsebino prispevka. Sporočilo objavite s klikom na pošlji. Za objavo sporočila ni potrebna predhodna registracija na forumu. Prispevke za objavo na forumu lahko posredujete tudi na e-naslov info@evropske-razprave.si.

Dodatne informacije o spletnem posvetu

Več informacij o izhodiščnih gradivih posveta, podatkih o neenakosti med spoloma na evropski ravni, političnemu in zakonodajnemu kontekstu posveta, institucionalnih in programskih mehanizmih zagotavljanja enakosti spolov na evropski ravni ter o projektu spletni Državljanski forum je dostopnih v priponki in v povabilu evropske poslanke k spletni razpravi.

Objavljanje s pomočjo pisnega vprašalnika

S ciljem omogočiti vključitev in sodelovanje v razpravi tudi neuporabnikom interneta, je v priponki priložen vprašalnik z izhodiščnimi vprašanji spletnega posveta. Stališča, mnenja in predlogi, ki bodo posredovani prek pisnega vprašalnika, bodo objavljeni na spletnem forumu. Prosimo, da izpolnjen vprašalnik pošljete na naslov Inštitut za elektronsko participacijo, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana (Za spletno posvetovanje Nasilje nad ženskami – do kdaj še?).