Slovensko javnost in predstavnike NK Olimpija bi radi obvestili, da NK Ilirija (sedaj ND - nogometno društvo) še vedno obstaja in deluje. Kratka zgodovina Ilirije je opisana tudi na naši spletni strani www.ndilirija.si. Primerjava podatkov o zgodovini na spletnih straneh obeh klubov (Olimpije in Ilirije) veliko pove, zlasti o razlogih oz. "utemeljitvi" prisvajanja naziva najstarejšega slovenskega nogometnega kluba s strani NK Olimpija. Tisti, ki jih zgodovinska resnica zanima, lahko posežejo tudi po drugih virih podatkov

(npr. zgodovinski arhiv). NK Olimpiji priznavamo primat najbolj uspešnega slovenskega nogometnega kluba po drugi svetovni vojni oz. v času, ko je nastopala v I. jugoslovanski ligi. Žal je NK Ilirija v času tranzicije, zlasti v obdobju od konca 90. let do leta 2008, doživljal izredno težke čase in se iz tekmovanj na nivoju slovenskih nogometnih lig preselil v tekmovanja na nivoju Ljubljanske nogometne zveze (MNZ Lj.) .Posledično manjša razpoznavnost NK Ilirija v slovenskem prostoru ne more biti razlog za početje s strani NK Olimpija. Vsekakor je zanimivo, da se klub, ki se nikdar ni imenoval Ilirija, šteje za naslednika prvega slovenskega nogometnega kluba. Tega laskavega naziva si NK Olimpija nikdar ni prizadeval pridobiti oz. do takšne želje (preobrata) je prišlo ob ponovnem vzponu NK Olimpija. Ob tem bi radi poudarili, da je NK Ilirija leta 2001 praznoval 90. obletnico, pri čemer niso bila opažena nikakršna nasprotovanja ali istočasno praznovanje s strani NK Olimpija.

NK Ilirija je prav tako kot NK Olimpija v vzponu. Postopen povratek v tekmovanja na slovenskem nivoju (za vsa naša moštva oz. vse starostne kategorije) pričakujemo v naslednjih petih letih. V letu 2011 bomo dostojno praznovali 100. obletnico našega kluba - NK Ilirija, prvega pravega slovenskega nogometnega kluba.

Dušan Gajič, predsednik IO NK (ND) Ilirija