Z vso materialno in pravno odgovornostjo trdim, da na moje delo v omenjeni komisiji ni vplival nihče. Zato vas prosim, da me ne vpletate v nekakšne domnevno nečedne posle.

 Odločitve, ki sem jih sprejela, so popolnoma suverene in strokovno utemeljene. Smatram, da me krivično vpletate v nekaj, česar del v resnici nisem. Vsa stroka se strinja, da se ob upoštevanju pogojev, ki jih je komisija napisala, tak dogodek ne bi mogel zgoditi. Lastnik oz. g. Baričevič je bil s strani komisije in še drugih kinologov seznanjen, da je lahko ob neupoštevanju pogojev ogrožen prav on in da mora sam poskrbeti za svojo varnost. Stvari, ki so se dogajale med štirimi stenami, so obsojanja vredne in komisija ali jaz osebno nikoli ni pomislila na to.

V upravnem spisu zadeve na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil tudi dokument, iz katerega je bilo razvidno, da sem imela leta 2006 prvič stik z bulmastifi (osebno sem ga videla 22. aprila 2009 ob pregledu upravnega spisa na MKGP). V primeru, da bi ministrstvo smatralo, da lahko delujem nepristransko ali škodljivo, bi me lahko izločilo. Junija 2006 smo ugotavljali fizično kondicijo psov in nismo govorili oz. odločali o kakršni koli vrnitvi psov oz. pogojih, preizkusih, prevzgoji itd.

Od junija 2006 do konca aprila 2009 nisem imela nobenih stikov s komer koli iz te zgodbe (razen na kakšni kinološki prireditvi smo lahko tako jaz kot vsi drugi srečali g. Rotnerja).

G. Baričeviča sem videla štirikrat v življenju, enkrat ob prisotnosti g. Rotnerja in trikrat ob prisotnosti drugih članov komisije, nisem imela osebnih stikov z njim in nisem bila nikoli njegova pacientka oz. nisem koristila storitev MC Barsos.

Go. Kresal in g. Senico nisem nikoli srečala ali ju spoznala.

V kinologiji vsi seveda poznamo g. Rajka Rotnerja, tako jaz kot g. Vidic, g. Kavčič ali kdor koli drug iz kinoloških krogov. Da sta ga. Kresal in g. Rotner v sorodstveni navezi, sem izvedela na KZS novembra 2008, ko je g. Vidic osebno čestital g. Rotnerju ob imenovanju ge. Kresal za notranjo ministrico. Nikoli nisem delovala oz. bila imenovana v organe KZS, tako da me prosim v navezo Rotner-Kresal-Senica-Kuzelj in še ne vem kdo ne vmešavate.

Nikoli se nisem obrnila na Odvetniško pisarno Senica za kakršno koli pravno pomoč.

V Državnem zboru RS sem delala pogodbeno, v raznih službah DZ, med katerimi je bilo tudi delo v tedanji poslanski skupini LDS. To je bilo do leta 1998, torej pred 12 leti, in tudi nisem članica omenjene stranke. Suvereno stojim za svojimi besedami, stojim za pogoji, pod katerimi se je podpisala komisija, suvereno lahko trdim, da v politične in kinološke spletke nisem vpletena.

Na to, ali je bila pravno zadeva pravilno izpeljana, pa naj odgovarjajo drugi.