Mladi forum SD je danes kot ključne razloge za ustanovitev t.i. Mladinske fundacije navedel neracionalno porabo in nadzor nad ŠOS ter nezmožnost mladih brez statusa študenta ali dijakov pri participaciji, so navedli v študentski organizaciji.

Oboje pa je po njihovem mnenju "pesek v oči", saj imajo vse mladinske organizacije, ki imajo vsaj 75 odstotkov članov študentov ali dijakov, možnost kandidirati na razpisih za sofinanciranje, ki jih razpišejo organizacijske oblike ŠOS. Poleg tega, nadaljujejo, je Računsko sodišče RS že pristojno za nadzor tudi nad študentskimi organizacijami.

V ŠOS so presenečeni, "da Mladi forum SD, podmladek socialno usmerjene stranke, zagovarja večjo obdavčitev za študente in dijake, torej del populacije, katerega sami predstavljajo".

"Žalosti nas, da podmladek največje koalicijske stranke ne izpolnjuje svojih nalog, v smislu opozarjanja na socialni položaj mladih, in da se niti z besedo niso odzvali na predlog zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta mladoletnim dijakom odvzema pravico do državnih štipendij," je navedla predsednica ŠOS Katja Šoba.

Iz tega gre po njenem mnenju sklepati, da je edini cilj Mladega foruma pri predlogu za fundacijo zgolj denar.

ŠOS po njihovih navedbah preko koncesijskih dajatev prejema sredstva za delovanje celotnega študentskega organiziranja v Sloveniji. Ob tem zagotavljajo, da se sredstva porabljajo transparentno, njihovo porabo nadzorujejo nadzorni organi, organizacije pa morajo letno poročati o namenski porabi sredstev. Neracionalne porabe sredstev ni ugotovil noben pristojni organ, so zapisali.

Predsednik Mladega foruma Marko Kastelic je danes predstavil predlog podmladka za ustanovitev Mladinske fundacije, ki bi zagotovila transparentno in racionalno delitev finančnih sredstev študentskim in mladinskim organizacijam. Predlog je tudi nezaupnica načinu dela in delitve sredstev ŠOS, je za STA dejal Kastelic.