Razdelitev prostora oglasnega trga je del zavez Europlakata, ki jih je ta za odpravo obstoječega stanja poslal UVK. Slednji je postopek zoper družbo, ki naj bi obvladovala 60 odstotkov trga, uvedel zato, ker naj bi po ocenah UVK zlorabljal domnevno prevladujoči položaj ponudbe na trgu oglasnega prostora s tem, ko s popusti za nakup oglasnih površin kupce veže nase in jih diskriminira med seboj.

Zdaj je Europlakat z izpolnitvijo zaveze o oddaji panojev v podnajem ostalim ponudnikom zunanjega oglaševanja pripravljen celo zmanjšati število svojih oglasnih površin na tem trgu in s tem pristaja na določeno oslabitev svojega tržnega deleža in položaja, je zapisano v zavezah, na katere UVK do sredine prihodnjega tedna še sprejema pripombe.

Družba se med drugim še zavezuje, da od kupcev oglasnega prostora ne bo zahtevala sodelovanja izključno z Europlakatom, popuste pa bo vsem dodeljevala transparentno, nediskriminatorno in stroškovno utemeljeno ter da ne bo oblikovala takšnega odnosa s kupcem, ki bi tega lahko kakor koli oviral pri sodelovanju z ostalimi ponudniki na področju zunanjega oglaševanja.