"Občina Kamnik je vse postopke pri obnovi knjižnice v Šmarci vodila v skladu z veljavnimi predpisi, tudi z zakonom o javnih naročilih in občinskim pravilnikom o oddaji javnih naročil malih vrednosti. Postopke zbiranja ponudb smo začeli takoj, ko smo iz naslova razpisa kmetijskega ministrstva prejeli 38.570,44 evra," je namigovanja zavrnil podžupan Brane Golubovič.

"Pred začetkom gradnje so bili izvedeni vsi potrebni postopki, tudi postopek zbiranja ponudb, za kar na občini obstaja ustrezna dokumentacija," nadaljuje Golubovič in dodaja, da je bil ponudnik izbran na podlagi najugodnejše cene. Z njim so gradbeno pogodbo v vrednosti 61.441,97 evra sklenili lani novembra. Dodaja, da je izvajalec dela končal v pogodbenem roku, sredi decembra lani. "Tako gradbeno-obrtniška dela kot dela na novih energetskih postrojenjih so ves čas sproti nadzorovali pooblaščeni nadzorniki," še pristavlja podžupan. Vzporedno z gradbenimi deli, nadaljuje, je bil v skladu z zakonodajo izbran tudi najugodnejši ponudnik za dobavo in vgraditev opreme za delovanje programa knjižnične dejavnosti. Pogodbo v vrednosti 19.998,72 evra so podpisali s podjetjem Leasing d. o. o. Kočevje. Tudi ta izvajalec naj bi dela opravil v pogodbenem roku.

"Tehnični pregled je bil 2. februarja, v teh dneh pa je občina pridobila še uporabno dovoljenje, ki dovoljuje izvajanje programa knjižnice," pojasnjuje Golubovič. Dodaja, da zaposleni v Matični knjižnici Kamnik že opremljajo knjižnico v Šmarci z gradivom in da načrtujejo odprtje knjižnice za občane in občanke konec februarja.

Nada Kuhar, ki se še spomni časov, ko so imeli v Šmarci knjižnico, pravi, da se zelo veselijo njenega ponovnega zagona, saj jim bo zagotovo izboljšala kakovost življenja. "Zagotovo bodo v knjižnici tudi različne prireditve, razstave in podobno," je prepričana Kuharjeva, ki pravi, da zdaj v knjižnico največkrat zahaja v Domžale, saj je bolj priročno kot v Kamnik. Marsikaj pa bodo po njenem mnenju v knjižnici našli tudi mladi, ki so navajeni na sodobne tehnologije.