Gradnja novega upravnega središča Radovljice, vključno s knjižnico (in očitno brez prej predvidene kulturne dvorane), bo nova vroča politična tema. Dejstvo je, da je gradnja knjižnice v celoti odvisna od dobre volje (in denarja) zasebnega gradbenega podjetja, ki je lastnik 60 odstotkov zemljišč (preostala zemljišča so v lasti občine) in ki bo v tako imenovanem kareju H zgradilo še upravno stavbo, garaže ter stanovanjski objekt, skupaj z občino pa zemljišče komunalno opremilo. Občina Radovljica knjižnice samostojno ne more postaviti. Ob vsem tem je vse več kazalcev, da je v ta projekt (samo gradbeni del je vreden 15 milijonov, vse skupaj pa še enkrat toliko) skupaj z gospodarstvom vpeta tudi politika.

O novem upravnem središču Radovljice med avtobusno postajo in vrtcem se je govorilo že pred desetimi leti. Oktobra 2005 so trije radovljiški podjetniki ustanovili podjetje Perina z osnovnim kapitalom 8.762 evrov, za direktorja pa postavili Simona Zoreta, ki je v tem mandatu občinski svetnik SMS, član županove koalicije in predsednik odbora za okolje in prostor. Junija 2006 je bila na občinskem svetu potrjena lokacija knjižnice v kareju H. Občina je lastnica dela zemljišč že desetletja, del pa jih je odkupila v zadnjih petih letih po 110 evrov za kvadratni meter. Simon Zore je bil direktor Perine do marca 2007, ko ga je zaradi očitnega konflikta interesov zamenjal Janez Tonkli. Ko je bil projekt Vurnikovega trga dokončno odločen in ko je bilo dejstvo, da bo novo upravno središče mesta občina gradila v navezi z zasebnim podjetjem Perina, so marca 2008 trije zasebniki 80-odstotni delež Perine za neznano vsoto denarja prodali Tehniku iz Škofje Loke.

"Drži, Perino smo kupili izključno zaradi posla gradnje Vurnikovega trga. Za koliko, je poslovna skrivnost. Še vedno trdim, da gre za dober posel, ki ga bomo tudi izpeljali," je povedal direktor Perine Radoslav Ferjančič, ki je tudi vodja inženiringa v matičnem Tehniku. Vodja projekta Martin Baumgartner pa je pojasnil, da bodo v kratkem vložili vlogo za gradbeno dovoljenje, do konca leta 2011 pa zgradili vse predvideno: "Zgradili bomo tudi od 65 do 70 stanovanj. Z državo se še pogovarjamo o tem, da bodo tam še upravna enota, geodetska uprava in inšpekcijske službe," je pojasnil Baumgartner.

Na občini Radovljica so pojasnili, da bo občina prispevala 3,15 milijona za knjižnico ter delež h gradnji garaže in komunalne infrastrukture. Na vprašanje, ali ne bi za manj denarja in predvsem z manj težavami novo knjižnico lahko uredili v nekdanjem Merkurju, pa je Manca Šetina Miklič iz kabineta župana pojasnila: "Ob prodaji nekdanje stavbe Merkurja v Radovljici se je občina pozanimala za možnost odkupa, vendar bi bili stroški odkupa, projekta in njene gradbene preureditve bistveno višji od stroškov izgradnje nove knjižnice." Na občini so kljub zamiku gradnje (sprva naj bi bila knjižnica odprta avgusta letos) prepričani, da bo gradnja končana poleti prihodnje leto.