Medicinski center posluje v skladu z obstoječo zakonodajo, poudarja Dragoš Jančarjeva, saj da ima center z vsemi zunanjimi sodelavci sklenjene pogodbe o delu.

V Barsosu dela deset zdravnikov s stalno zaposlitvijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in so njihovi pogodbeni sodelavci od same ustanovitve centra. Kot je dejala, so imeli ti sodelavci v letu 2009 soglasje delodajalca za takšno delo. Vsi so tudi pravočasno zaprosili za letošnje soglasje, vendar doslej na svoje vloge niso dobili uradnega odgovora - ne pozitivnega, ne negativnega, je dejala Dragoš Jančarjeva.

Vsi omenjeni zdravniki pa imajo po njenih besedah pisna dovoljenja predstojnikov svojih oddelkov, ki presojajo vestnost izpolnjevanja obveznosti zdravnikov do matične ustanove. Ker so zdravniki tudi v lanskem letu prejeli odgovore na svoje vloge po približno pol leta, pa direktorica Barsosa sklepa, da bo tudi letos tako.

Sicer pa v centru preko s.p. ali s podjemnimi pogodbami dela še 20 upokojenih zdravnikov, ki ne potrebujejo dodatnih dovoljenj za delo, je dejala.

Delovanje centra kljub smrti nemoteno

Kar zadeva delovanja centra po smrti Baričeviča je poudarila, da to poteka nemoteno. Obravnavo bolnikov, ki so za izbranega zdravnika imeli Baričeviča, so prevzeli štirje drugi zdravniki, obenem pa že izbirajo nove zdravnike. Doslej je po njenih besedah zamenjalo osebnega zdravnika šest bolnikov, ki so se zdravili pri Baričeviču.

Večinskega lastnika in soustanovitelja Medicinskega centra Barsos Saša Baričeviča so pred tedni ubili njegovi psi. Primer je razburkal tudi slovensko javnost, saj naj bi obstajali indici, da so bili psi spolno zlorabljeni.