Z novelo želi vlada urediti in jasno razmejiti pristojnosti na področju nadzora, predvidena je tudi razširitev znanstvenega odbora za zaprte sisteme ter znanstvenega odbora za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v okolje in dajanje izdelkov na trg. Obvezno bo vodenje obratovalnega dnevnika pri namernem sproščanju GSO v okolje.

Predlog novele v luči večje učinkovitosti izvajanja zakona tudi celovito ureja primere izrednih dogodkov in nesreč ter vzpostavlja povezavo z okoljsko odgovornostjo.

Nekatere spremembe predstavljajo odpravo administrativnih ovir, saj je uvedena možnost dopolnjevanja in spreminjanja prijave. Novela dodatno uvaja zaračunavanje dejanskih stroškov upravnih postopkov po tem zakonu, in sicer za primere izdaje potrdila ali dovoljenja ter za podaljšanje dovoljenja.

Odbor je na pobudo predsednice odbora Brede Pečan (SD)razpravljal tudi o projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu, v okviru katerega bo 17. aprila po vsej Sloveniji čistilna akcija.

Odbor je projekt podprl, člani pa so se zavezali, da bodo v okviru razpoložljivih možnosti vsak v svojem okolju prispevali k izpeljavi projekta in tudi sami aktivno sodelovali pri čistilni akciji.

Odbor je ministrstvu za okolje in prostor predlagal, naj izda poziv vsem komunalnim podjetjem v Sloveniji, da bi občanom omogočile oddajo kosovnih odpadkov v določenih urah, saj da se v nekaterih občinah pri tem pojavljajo težave.

Okoljski minister Roko Žarnić omenjeno akcijo podpira. Ob tem je izpostavil, da bi bilo treba srednjeročno urediti nadzor nad nastajanjem divjih odlagališč.