Strokovnjaki iz univerze v Bristolu so pripravili študijo, v kateri so preučili, kako so se skozi zgodovino spreminjale ravni kislosti v oceanih. Ugotovili so, da zvišana raven kislosti vpliva na izumiranje organizmov pri dnu prehranjevalne verige, kar bi v prihodnosti lahko ogrozilo celoten ekosistem. Na kislost v svetovnih morjih naj bi vplival tehnološki napredek, še posebej pa povišane emisije ogljikovih dioksidov.

Znanstveniki so analizirali sedimente izpred 55 milijonov let in ugotovili, da se je takrat temperatura dvignila za 6 stopinj Celzija, kislost pa je bila na podobni ravni, kot je danes. Pojav je povzročil izumrtje številnih organizmov, ki živijo na dnu oceanov. Za strokovnjake je to dokaz, da lahko zaradi segrevanja ozračja pride do podobnih učinkov tudi danes, ki imajo lahko katastrofalne posledice.