Večina nesreč se je pripetila na lokalnih cestah, kjer je tudi največ železniških prehodov, za udeležence v prometu pa so bili večinoma usodni nezavarovani prehodi čez tire, označeni le z andrejevim križem. Ob tem vseeno preseneča podatek, da se je petina nesreč zgodila na prehodih, ki so zavarovani z zapornicami, polzapornicami ali s svetlobnimi znaki.

Prav skrb zbujajoči podatki s tega področja so verjetno eden glavnih razlogov, da bo ministrstvo za promet letos že tretjič zapored izvedlo preventivno akcijo Stop! Prednost ima življenje. Akcija, ki se bo začela v ponedeljek in bo trajala do konca meseca, je namreč namenjena prav skrbi za večjo varnost na železniških prehodih in zmanjšanju števila tovrstnih nesreč, katerih glavna značilnost je visoka smrtnost. Tako je v zadnjih petnajstih letih umrlo kar 34 odstotkov, lani pa celo 39 odstotkov vseh udeležencev takšnih nesreč. V sklopu akcije, pri kateri bodo sodelovali s policijo, Slovenskimi železnicami in svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, bodo pripravili 20 predavanj, namenjenih ozaveščanju voznikov. Policija bo med akcijo redno nadzorovala promet na prehodih cest čez železniške tire, notranje ministrstvo bo avtošole zaprosilo, naj na akcijo opozorijo vozniške kandidate, poleg tega pa bodo udeležence v prometu z akcijo seznanjali tudi prek medijev in spletnih strani.

Po ugotovitvah prometnega ministrstva je slaba varnost na železniških prehodih v prvi vrsti povezana z neupoštevanjem prometnih pravil in v nekaterih primerih tudi z nizko vozniško kulturo, kar je tudi razlog za prepogoste prometne nesreče, še posebno na nezavarovanih prehodih, označenih le z andrejevim križem. Po drugi strani sta vzrok za nesrečo dostikrat nepazljivost in objestnost udeležencev v prometu, ki vsako leto tako ali drugače polomijo okoli 170 zapornic, kar kaže na neodgovoren odnos do prometne signalizacije, opreme in varnosti nasploh.

Dodajmo še, da bi lahko po mnenju nekaterih strokovnjakov boljšo varnost na železniških prehodih, označenih zgolj z andrejevim križem, dosegli že tako, da bi do uveljavitve neke druge rešitve križe zamenjali s stop znaki. Ti naj bi namreč vozniku dajali bolj jasno sporočilo, vendar uradnega odziva državnih institucij na ta predlog še ni bilo.

Poleg tega je med strokovnjaki mogoče slišati tudi pripombo, da je v Sloveniji železniških prehodov preprosto preveč. Eden od krivcev za takšno stanje naj bi bila tudi lokalna politika, ki se od nekdaj zavzema za večje število prehodov, tudi tam, kjer bi lahko shajali brez njih.