Pravi, da občina Kamnik povzdiguje pomen majolike že z izbiro stavbe, v kateri bo delavnica dobila svoje nove prostore. Pojasnjuje, da bodo v poslopju železniške postaje Kamnik - mesto uredili nekakšen živi muzej majolik s prikazom njihove izdelave, prodajno galerijo ter multimedijski in reprezentančni prostor.

Občina je lani stavbo že odkupila in za projekt izdelala dokument identifikacije investicije projekta. Prav tako je že pridobila gradbeno dovoljenje za njegovo obnovo in ima izdelan konservatorski načrt. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi stavbo prenovili in uredili še letos.

Seveda pa za to potrebujejo denar, ki naj bi jim ga delno primaknilo tudi kulturno ministrstvo. Čeprav so bili na prvem razpisu zavrnjeni, se že pripravljajo na drugega, ki naj bi ga ministrstvo objavilo še ta mesec. Prav zato so sredi tega tedna občinski svetniki po hitrem postopku razglasili stavbo za spomenik lokalnega pomena, saj bo razpis namenjen sofinanciranju objektov kulturne dediščine v lasti občin.

Prvi razpis, na katerem so projekt odlično ocenili, a zavrnili, je bil, pojasnjujejo, namenjen le obnovi javne kulturne infrastrukture. Natančni pogoji novega razpisa še niso znani, vendar bo občina Kamnik zagotovo kandidirala in pričakuje, da uspešno, napoveduje Strajnarjeva. Dodaja, da želi občina s  projektom doseči boljše vključevanje prebivalcev v kulturno dogajanje občine ter povečati prepoznavnost občine Kamnik in njene okolice. Svetniki pa so ob razglasitvi občinsko upravo zadolžili, da jim do naslednje seje pripravi podrobno predstavitev poslovnega načrta oziroma aktivnosti, ki jih nameravajo izvajati v objektu.